fbpx
13
Created on By user6

turkçe 1. unite

her soru 10 -buan

baŞrılar

 

1 / 10

1.1 turkçe

6.Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam Test 2 (Eş Anlamlı, Zıt Anlamlı, Eş Sesli
Kelimeler)
Aşağıdaki sözcük gruplarından hangisi arasındaki anlam ilişkisi diğerlerinden
farklıdır?

2 / 10

1.2 turkçe

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş sesli değildir?

3 / 10

1.3 turkçe

1. iç - dış
2. vazife - görev
3. ayrıntı - detay
4. kuru - ıslak

Yukarıdaki kelime gruplarından hangi ikisi arasındaki ilişki zıt anlamlıdır?

4 / 10

1.4 turkçe

6.Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam Test 2 (Eş Anlamlı, Zıt Anlamlı, Eş Sesli
Kelimeler)
Aşağıdaki kelime çiftlerinin hangisinde eş anlamlı sözcükler bir arada verilmiştir?

5 / 10

1.5 turkçe

Aşağıdakilerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler aynı cümlede kullanılmamıştır?

6 / 10

1.6 turkçe 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük eş sesli değildir?

7 / 10

1.7 turkçe

6.Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam Test 2 (Eş Anlamlı, Zıt Anlamlı, Eş Sesli
Kelimeler)
Aşağıdakilerin hangisinde ikilemeyi oluşturan sözcükler eş anlamlı değildir?

8 / 10

1.8 turkçe 
1. iyi - kötü
2. az - çok
3. acı - tatlı
4. kural - kaide

Hangi

9 / 10

1.9 turkçe 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?

10 / 10

1.10 turkçe

6.Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam Test 2 (Eş Anlamlı, Zıt Anlamlı, Eş Sesli
Kelimeler)
“Yaşlı adam sürekli anılarını anlatırdı.” cümlesindeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı
hangi cümlede kullanılmıştır?

Your score is

The average score is 31%

0%

1
Created on By user6

TURKÇE 2 .UNİTE

HER SORU 10 ,BUVAN

BAŞARILAR

1 / 10

2.1 turkçe 

Dize sonlarında tekrar eden ayynı anlamdaki kelimelere yya da ayynı görevdeki eklere “redif” denir.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki dizelerin hangisinde redif vardır?

2 / 10

2.2 turkçe 

Çocuk, karşılaştığı her eşya ve durum karşısında şaşkındır; yeni bir gözle bakar her şeye. Şairlerin dünyaya bakışı da
böyle olmalı. Çünkü dünyaya alışmak şair bilincini köreltir.
Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 10

2.3 turkçe 

Zekâ, insanları birbirinden farklı kılan özelliklerdendir fakat boy, kilo, saç rengi gibi doğrudan gözlemlenemez. Bu yüzden
zekânın tanımını yapmak ve zekâyı ölçmek karmaşık bir iştir. Buna rağmen zekâyı ölçmek için çeşitli zekâ testleri geliş-
tirilmiştir. Gazete, dergi ve çeşitli internet sitelerinde zekâ testi olduğu söylenen birtakım testlere sıklıkla rastlanır. Bunlar
gerçek zekâ testleri değil, kişilerin dikkatini çekmek üzere hazırlanmış sözde testlerdir. Gerçek zekâ testleri, yıllar süren
bilimsel araştırmalar sonucu geliştirilir. Bu testleri sadece konunun uzmanı kişiler, belirli bir eğitim aldıktan sonra uygula-
yabilir.

4 / 10

2.4 turkçe

Bir adam, suda bata çıka ilerlemeye çalışan bir akrep görür. Onu kurtarmaya karar verip parmağını uzatınca akrep onu
sokar. Adam, akrebi tekrar kurtarmaya çalışır, akrep onu yeniden sokar. Bunu gören biri, adama “Seni sürekli sokmasına
rağmen onu hâlâ neden kurtarmayya çalışıyyorsun?” diyye sorduğunda şu cevabı alır: “Sokmak, akrebin doğasında vardır.
Benim doğamda ise sevmek ve yardım etmek var. Sokmak akrebin doğasında var diye kendi doğamda olandan niçin
vazgeçeyyim?”
Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

5 / 10

2.5 turkçe

Aydın kimliğiyle tanınan yazarın yeni kitabı, geçtiğimiz günlerde edebiyatseverlerle buluştu. Birçoğumuzun beyaz perde-
den tanıdığı yazar, kamera önünde ve arkasında yaptığı çalışmalarla da adından söz ettiriyor. Ancak onun her şeyden
önce gerçek bir edebiyyatçı olduğu gözden uzak tutulmamalı. Kendi deyyişiyyle, ilgilendiği tüm alanlardaki eserleri edebi-
yattan beslenir.
Bu metinde sözü edilen yazarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

6 / 10

2.6 turkçe

Son yıllarda popüler kültürün etkisiyle olsa gerek derinliği olmayan yazar ve şairler mantar gibi türedi. Nitelikli bir değer-
lendirmeye tabi tutulduğu takdirde bu kişilerin kalburaltı kalacağından kimsenin kuşkusu olmasın.

Bu metindeki altı çizili sözlerle anlatılmak istenen aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

7 / 10

2.7 turkçe ,

 

ÇUOSUM
2. Tema
MEB 2019 - 2020 ● Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
16. Pırasa, havuç, kereviz, brokoli, kabak ve enginar kullanılarak bir sebze çorbası yapılmıştır. Malzemelerin pişirilme sıra-
sıyla ilgili şunlar bilinmektedir:
• Pırasa, brokoliden hemen sonra konmuştur.
• Kabaktan sonra bir sebze daha konmuştur.
• Tencereye ilk olarak enginar konmuştur.
• Havuç, tencereye en son konmamıştır.
Bu bilgilere göre sebzelerin tencereye konma sırasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

8 / 10

2.8 turkçe

gümbürlenir
2. Tema
Cevap anahtarına ulaşmak
için karekodu okutunuz.
Bu kitapçığın her hakkı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir.
18. Farklı düşünme yyollarının öğretildiği bir etkinlikte, farklı renklerde şapkalar kullanılmış ve öğrencilere şapkaların özellikleri
aşağıdaki gibi açıklanmıştır:

Beyaz şapka: İstatistiki veriler sunar.
Sarı şapka: Olaylara iyimser bakar ve olayların olumlu yönlerini görür.
Siyah şapka: Olaylara kötümser bakar, olayların olumsuz yönlerini görür.
Kırmızı şapka: Olaylara duygusal tepkiler verir.
Öğrencilerden “teknolojik aletler” hakkındaki düşüncelerini, taktıkları şapkalara göre açıklamaları istenmiştir.
Bu metne göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin cümlesi yay ayraç içinde verilen şapkaya uygun değildir?

9 / 10

2.9 turkçe

“Kitabını verebilir misin?” cümlesinde kitabın kime ait olduğu belirtilmediği için bir anlam belirsizliği vardır.
Aşağıdakilerin hangisinde bu cümledekine benzer bir durum söz konusudur?

10 / 10

2.10 turkç

“Ayder Yaylası” özel addır ve “yaylası” sözcüğü 3. tekil kişi iyelik eki almıştır. Bu örnekte olduğu gibi sonunda 3. tekil kişi
iyelik eki olan özel adlara bu ek dışında başka bir iyelik eki getirildiğinde kesme işareti (ʼ) kullanılmaz.
Örnek: Birçok yayla gördüm ama Ayder Yaylanız bir başka.
Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uygun bir kullanım söz konusudur?

Your score is

The average score is 30%

0%

1
Created on By user6

TURKÇE 2 UNİTE

HER SORU 10.BUAN

1 / 9

2.1 TURKÇE

.Sınıf Türkçe Cümlede Anlam Test 2
Aşağıdaki cümlelerin hangisi tanım cümlesi değildir?

2 / 9

2.3 TURKÇE

“İnsan kendini değerlendirirken tarafsız olamaz.”
cümlesiyle aynı anlama gelen cümle hangisidir?

3 / 9

2.4 TURKÇE 

1. yitirmiş
2. olanın
3. ümidini
4. yoktur
5. başka
6. kaybedecek
7. bir şeyi
Numaralandırılmış kelimelerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulmak istendiğinde sıralama nasıl olmalıdır?

4 / 9

2.5 TURKÇE

1) Murat Menteş en sevdiği yazarlardan biriydi. (2) Murat Menteş’in yeni kitabının çıktığını duydu. (3) Kitabı almak için evden çıktı. (4) Kitapçıya gittiğinde kitabın henüz gelmediğini öğrendiği için üzüldü.

Yukarıdaki paragrafta amaç-sonuç bildiren cümle hangisidir?

5 / 9

2.6 TURKÇE

Sana gelemiyorum ………………… akşama başka bir sözüm var.” cümlesinde boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

6 / 9

2.7 TURKÇE

Yazarın yeni kitabını bizim sınıftan sadece ben okudum.” cümlesinden hangi yargı kesin olarak çıkarılamaz?

7 / 9

2.8 TURKÇE

Aşağıdaki cümlelerin hangisi kanıtlanabilirlik açısından farklıdır?

8 / 9

2.9 TURKÇE

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde varsayım anlamı yoktur

9 / 9

2.10 turkçe 

Penisilinin keşfi, 1927 yılında A. Fleming’in ilginç bir gözlemine dayanır. İçerisinde mikrop ürettiği kapları inceleyen
Fleming, bunlardan birinin üzerinde mavi renkli bir küf oluştuğunu ve bu küfün çevresinde hiç mikrop üremediğini fark
etti. Bu ilginç olayyı araştıran Fleming, küflenmiş peyynirlerin üzerinde de oluşan bu mavi küfün içindeki mikroorganizma-
ların, mikropları öldürdüğünü buldu. Buna penisilin adını verdi. Penisilinin yapay olarak elde edilmesi ise 1940 yılında
gerçekleşti.
Bu metinden penisilin ile ilgili aşağıdakilerin hangisine kesin olarak ulaşılır?

Your score is

The average score is 33%

0%

0
Created on By user6

turkçe 3.unite

her soru 10 .buan

baŞarılr

1 / 6

3.1 turkçe 

Benim tercih ettiğim dostlukta, ruhlar o kadar derinden uyyuşmuş ve kayynaşmıştır ki onları birleştiren dikişin izleri kalma-
mıştır. Alelade dostlukları bu türden dostluklara benzetmeye kalkmayın. Alelade dostluklarda insan, eli dizginde yürüme-
lidir. Aradaki bağ, yeteri kadar güçlü değildir çünkü.
Bu metindeki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 6

3.2 turkçe

Yusuf, cep telefonunda ekran kilidi olarak bir desen oluşturur ve deseni unutmamak için bir kâğıda “Sağdan başlayarak
elini kaldırmadan ‘N’ harfi çiz.” notunu yazar.

3 / 6

3.3 turkçe

Roma İmparatoru Sezar, gönderdiği mektupların düşmanlar tarafından anlaşılmasını istemediği için bir şifreleme önte-
mi kullanmıştır. “Sezar Şifreleme Yöntemi” olarak anılan bu yönteme göre şifredeki her bir harfin yerine, alfabedeki sıra-
sına göre kendinden sonraki üçüncü harf kullanılır. Örneğin “GÜN” kelimesi “IZP” şeklinde yazılır.

Bu metinden hareketle “BARIŞ” sözcüğünün “Sezar Şifreleme Yöntemi”ne göre yazımı aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 6

3.4 turkçe 

 

• Teması bahardır.
• Anlamca birbirinin karşıtı olan kavramlara yer verilmiştir.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu özelliklerin tümü yer almaktadır?

5 / 6

3,5 turkçe

Çoğul eki (-lar / -ler), eklendiği isme çokluk anlamı dışında “yaklaşıklık, abartma, aile (grup)” anlamları katar.
Buna göre çoğul eki aşağıdaki cümlelerin hangisine sözü edilen anlamlardan herhangi birini katmamıştır?

6 / 6

3.6 turkçe 

İsimlerin rengini, biçimini ve durumunu bildiren kelimelere "niteleme sıfatı"; isimleri soru, sayı, işaret ya da belirsizlik ba-
kımından etkileyen kelimelere ise "belirtme sıfatı" denir.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem niteleme hem de belirtme sıfatı vardır?

Your score is

The average score is 0%

0%

0
Created on By user6

Türkçe 3. unite İSİM TAMLAMALAR

HER SORU 10.BUAN 

BAŞARILAR

başaRILAR

1 / 10

TÜRKÇE 3.1 İSİM

Aşağıdakilerin hangisi belirtili isim tamlamasıdır?

2 / 10

türkçe 3.2 isim

Aşağıdakilerden hangisi belirtisiz isim tamlamasıdır?

3 / 10

türkçe 3.3 isim

Aşağıdakilerden hangisi zincirleme isim tamlamasıdır?

4 / 10

TÜRKÇE 3.4 İSİMLER 

Aile - Aşk - Çocuklar - Rüzgâr kelimelerinin özellikleri hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

5 / 10

YÜRKÇE 3.5 İSİMLER

–cik eki hangisinde eklendiği kelimeye küçültme anlamı katmıştır?

6 / 10

türkçe 3.6 isim

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlamasının türü farklıdır?

7 / 10

türkçe 3.7 isim

 

Question Image

8 / 10

türkçe 3.8 isim

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili isim tamlaması yoktur?

9 / 10

türkçe 3.9 isim

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması vardır?

10 / 10

türkçe 3.10 isim

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması yoktur?

Your score is

The average score is 0%

0%

0
Created on By user6

TÜRKÇE 3 UNİTE İSİMLER (ADLAR)

HER SORU 10.BUAN

BAŞARILAR

1 / 10

TÜRKÇE 3.1 İSİMLER

“Orman” sözcüğü için hangisi doğrudur?

2 / 10

TÜRKÇE 3.2 İSİMLER

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isim vardır?

3 / 10

TÜRKÇE 3.3 İSİMLER

ler eki hangisinde eklendiği kelimeye “aile” anlamı katmıştır?

4 / 10

TÜRKÇE 3.4 İSİMLER 

Aile - Aşk - Çocuklar - Rüzgâr kelimelerinin özellikleri hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

5 / 10

YÜRKÇE 3.5 İSİMLER

–cik eki hangisinde eklendiği kelimeye küçültme anlamı katmıştır?

6 / 10

TÜRKÇE 3.6 İSİMLER

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi somut anlamlıdır?

7 / 10

TÜRKÇE 3.7 İSİMLER

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi somut ad değildir?

8 / 10

TÜRKÇE 3.8 İSİMLER

“Sıcaklar” kelimesinin türleri hangi şıkta doğru verilmiştir?

9 / 10

TÜRKÇE 3.9 İSİMLER

Aşağıdaki kelimelerden hangisi cins, soyut ve çoğul addır?

10 / 10

TÜRKÇE 3.10 İSİMLER

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk adı yoktur?

Your score is

The average score is 0%

0%

0
Created on By user6

TURKÇE 4.UNİTE

HER SORU 8.5 BUAN

BAŞARILAR

1 / 12

4.1 TURKÇE

Deyimler Türkçemizin zenginliğidir. Duygu ve düşüncelerimizi deyimlerle daha kısa ve etkili bir biçimde anlatabilliriz.
Örneğin “çok özlemek” anlamında - - - - “önem vermemek, beğenmemek” anlamında - - - -, “aşırı öfkelenmek” anlamın-
da - - - - deyyimlerini kullanırız.
Aşağıdakilerin hangisi bu metinde boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez?

2 / 12

4.2 TURKÇE 

Tüm canlı türleri gibi biz insanların da varlığı, doğanın sağladığı imkânlara dayyanıyyor. Doğanın insanlara sağladığı fay-
dalar, dünya üzerindeki insan varlığının ve refahının temelini oluşturuyor. Dünyanın her yerinde insanların artan nüfusla
birlikte her zamankinden daha fazla gıda, enerji ve malzemeye ihtiyaç duyması; doğanın bu imkânları gelecek kuşaklara
da sağlayyabilme kabiliyyetinin giderek azalmasına ve doğanın çok hızlı bir biçimde tahrip olmasına neden oluyyor.
Bu metinde,
I. Dünyadaki tüm canlı türlerinin doğaya zarar verdiğine
II. İnsanların doğaya bağımlı olarak yaşadığına
III. Nüfusla birlikte enerji ihtiyacının da arttığına
ifadelerinden hangilerine değinilmiştir?

3 / 12

4.3 TURKÇE 

Farklı alanlarda ortayya koyyduğum ürünlerin hepsi de edebiyyattan besleniyyor. Sanki edebiyyat atına binmişim; senaryyodan
oyyunculuğa, şiirden hikâyyeyye, denemeden romana koşturup duruyyorum. Beni her yyere edebiyyat taşıyyor.
Bu parçada yazarın, kendisiyle ilgili asıl anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 12

4.4 TURKÇE 

Anlaşma yapmak
• Uyulması zorunlu olmak
• Geçişi engellemek
“Bağlamak’’ sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bu anlamlardan herhangi biriyle kullanılmamıştır?

5 / 12

4.5 TURKÇE 

Bir eserde aradığım ilk özellik - - - - olmasıdır. Çünkü yazar sadece kitap kapağına imza atmamalıdır, kitabın her satı-
rında kendisini hissettirmelidir. Eser; meydana gelene kadar yazarın üzerinden hiç çıkarmadığı hırkası gibi olmalı, - - - -
kokmalıdır.
Bu metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

6 / 12

4.6 TURKÇE 

Anılarımın bu kadar canlı ve zengin olmalarına çoğu zaman şaşırıyyordum. Onları yyazıyya dökmeden önce ayyıklamak için
epe çaba harcadım. Ama bu daha çok, metni kelime yükünden nasıl kurtarabilirim çabasıydı.
Bu parçadaki “metni kelime yükünden kurtarmak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 12

4.7 TURKÇE 

Bir çocuk, oyuncak arabasını alıp yerde sürdükten sonra kurcalamaya başlar. Annesi ise oyuncağı çocuğun elinden
alarak yerde sürer ve “Bu bir araba.” der. Bunun üzerine çocuk, annesinin yaptığı gibi oyuncağı yeniden sürmeye başlar
ama daha fazla ilgilenmez. Demek oluyyor ki - - - -
Bu parça,
I. çocuğun sağlıklı gelişmesi için beslenme ve sevgi kadar oyun ve oyuncaklar da önemlidir.
II. çocuklara bir şeyler öğretmeye çalışmak bazen onların keşfedici meraklarını sınırlandırabilir.
III. çocuğun zihinsel gelişimi için ebeveyynlerin, gereksiz müdahaleden kaçınmaları gerekir.
ifadelerinden hangileriyle tamamlanabilir?

8 / 12

4.8 TURKÇE 

Binlerce bacadan henüz tütmüş soğuk, nemli bir duman kadar koyu bir sis her tarafı kaplamıştı. Ordugâh, sancaklar,
tuğlar, çadırlar, dişbudak ağaçları, atlar, hiç, hiçbir şey görünmüyordu. Evvela birbirlerini çağıranların sözleri duyuluyor,
sonra iki hayyal, ses yyordamıyyla bu beyyaz karanlığın içinde buluşuyyordu. Arslan Be atını hazırlatmıştı. Yine yapayalnız,
her gün gittiği yere doğru kaybolacaktı.
Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

9 / 12

4.9 TURKÇE 

(I) Eski Mısırlılar hiyeroglif adı verilen ve resimlerden oluşan bir yazı sistemi geliştirip onu kullanmıştı.(II) Emoji adı veri-
len küçük resimler, yazı yazarken sıklıkla kullanılmaya başlandı. (III) Günümüzde ise küçük resimlerle sanki hiyeroglifle-
re bir geri dönüş başladı. (IV) Bu yazı sistemi zamanla harflerle ifade edilen sözcüklere dönüştü.
Bu parçanın anlam bütünlüğünün sağlanması için numaralanmış cümlelerden hangilerinin yer değiştirmesi ge-
rekir?

10 / 12

4.10 TURKÇE

(I) Güne Atlantik kambur balinası nüfusu, aşırı avlanmadan 1900’lü yıllarda hızlı bir düşüş yaşamış. (II) Bu üzücü
düşüş neyyse ki türün koruma altına alınmasıyyla durmuş ve bir süre sonra balina sayyısı artmayya başlamış. (III) Öyyle ki
Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu tarafından yapılan yeni bir çalışmaya göre yaklaşık 25.000 Güney Atlantik kam-
bur balinası artık kendi yaşam alanlarında yüzüyor. (IV) Araştırmacılar 2030 yılına gelindiğinde bu sayının daha da arta-
cağını söylüyor.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

11 / 12

4.12 TURKÇE 

Somut olarak yer bildirmeyen “alt”, “üst” ve “üzeri” sözcüklerinin sona getirilmesiyle kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılır.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

12 / 12

4.11 TURKÇE 

Bir şiirde karşıt anlamlı sözcüklerden hareketle iki zıt durumun verilmesine tezat (karşıtlık) denir.
Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde tezat vardır?

Your score is

The average score is 0%

0%

0
Created on By user6

TURKÇE 5 UNİTE

HER SORU 10 BUAN

BAŞARILAR

1 / 9

5.2 TURKÇE

Ben yyazılarımda zaman zaman mizahi bir dil kullanıyyorum çünkü mizah, bir sorunun anlatımında yyazara harika imkânlar
sunuyor. Gelgelelim hiç mizahi unsur barındırmayan yazılarım da az değildir. Anlayacağınız, her şeyde olduğu gibi mi-
zah yyaparken de kabak tadı vermemeyye çalışıyyorum.
Bu parçadaki deyyimin cümleyye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

2 / 9

5.3 turkçe

Sabun üretiminde iki yyöntem vardır: Sıcak yyöntemde, yyağ ile küllü su uzun süre kayynatılır ve istenmeyyen maddeler
yüzeye çıktıkça toplanır. Bu işlem sabun tamamen arındırılıncaya kadar sürdürülür. İşlem bitiminde sıcak sıvı sabun,
kalıplara dökülür ve katılaşması için dinlenmeye bırakılır. Soğuk yöntemde ise küllü suya, eritilmiş yağ eklenir ancak bu
karışım kayynatılmaz. Karışım belirli bir kıvama gelinceyye kadar karıştırılır ve ardından kalıplara dökülerek bir süre bek-
lenir. Daha sonra sabun, kalıplardan çıkarılır ve kuruması için birkaç hafta bekletilir. Soğuk öntemle üretilen sabunlarda
arındırma yapılamadığından bu sabunlar kişisel temizlik için tercih edilmez.
Bu metne göre üzerinde “Küllü suya, eritilmiş yağ eklenerek üretilmiştir.” yazan bir sabunla ilgili aşakilaa
hangisi söylenebilir?

3 / 9

5.4 turkçe

Bir mimarlık firması yaban arıları için ahşaptan, altıgen şeklinde bölmeleri olan bir ev tasarlamış. (I) Altıgen bölmeler tuğ-
la, ağaç kabuğu, dal, ot gibi farklı malzemelerle doldurulmuş. (II) Böylece arıların, içine yuva yapabileceği alanlar oluş-
turulmuş. (III) Ortasına insanların oturabileceği bir bölüm yapılmış. (IV) Burada oturan insanlar yaban arılarını rahatça
gözlemleyebiliyor.
Bu parçada numnmış cümlelerin hangisinden sonra “Bu evin bir özelliği daha var:” cümlesi getirilirse metnin

4 / 9

5.5 turkçe

Balinaların birbirleriyyle iletişim kurmak için düzenli sesler çıkardığı, başka bir deyyişle şarkı söyylediği biliniyyordu. Bir grup
araştırmacı, Kermadec Adaları yakınlarından geçen elli iki balinanın sesini kaydederek bu konuda bir araştırma yaptı.
Sesleri inceleyen araştırmacılar üç farklı şarkı türü buldu. Bu şarkıların üçü de dünyanın farklı bölgelerinde bulunan bali-
nalar tarafından söyyleniyyordu. Böyylece bu balinaların, söyyledikleri şarkılara göre hangi bölgealdiklerinin belirlenebi-
leceği doğrulanmış oldu.
Bu haber metnine getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 9

5.6 turkçe 

Dost dediğin üzüldüğünde sana moral vermeli, güzel haberler aldığında seninle sevinmeli ve ağladığında seninle ağlamalı.
Aşağıdaki dizelerden hangisi tema bakımından bu cümle ile örtüşmektedir?

6 / 9

5.7 turkçe 

Şiirlerini yalnızca kurşun kalemle yazabilen bir şairdi. Ailesi ve arkadaşları ona dolma kalem, tükenmez kalem, daktilo,
dizüstü bilgisayyar getiriyyorlardı hediyye diyye ama o, hepsinden uzak duruyyordu. “- - - -” diyyordu bir arkadaşı. Onun bu ta-
kıntısından vazgeçmeyeceğine herkes emindi.
Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre,
I. İyi niyetle alınmış her hediye onda ilham uyandırır.
II. Ona alınabilecek ena iyyi hediyye kalem açacağı olmalı.
III. Şair duyarlılığı onu kırılgan biri hâline getirdi.
cümlelerinden hangileri getirilebilir?

7 / 9

5.8 turkçe

I. kızılötesi ışın yayarak
II. biri olan Sagittarius A
III. geçtiğimiz günlerde normalden 75 kat daha fazla
IV. galaksimizdeki kara deliklerden
V. dikkatleri üzerine çekti.
Numaralanmış ifadelerle anlamlı bir cümle oluşturulduğunda aşağıdakilerden hangisi baştan dördüncü olur?

8 / 9

5.9 turkçe

Günümüzde çocuklar oyyuncaklardan çok, telefon ve tablet gibi akıllı cihazlarla oyynuyyor. Bu durumun, çocukları nasıl
etkilediği ile ilgili bir araştırma yapıldı. 9-10 yaş grubu 11 bin çocuğun 5 yıl boyunca izlendiği bu araştırmayla çocukların
ekran başında geçirdikleri sürenin, duyygusal gelişimlerine ve beyyinlerinin fiziksel yyapısına olan etkileri ortayya çıkarıldı.
Çalışmanın ilk aşamasında 4.500 çocuğun beyyin filmi çekildi. Ekran başında günde yyedi saatten fazla vakit geçiren
çocukların beyyinlerinin en dış katmanının erken incelmeyye başladığı tespit edildi. Bunun ne anlama geldiği konusunda
şimdilik bir yargıya varmak mümkün değil. Öte yandan ekran başında günde iki saatten fazla vakit geçiren çocukların
düşünce ve dil testlerinde daha düşük puanlar aldığı görüldü.
Bu metinde sözü edilen araştırmanın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 9

5.10 turkçe

Pek çok ülkede farklı yaş gruplarına uygun ulusal ve uluslararası oryantiring (yön bulma) yarışmaları düzenlenir.
Oryantiringde yarışmacılar müsabakaya birkaç dakika arayla başlar. Bu sayede yarışmacıların birbirlerini takip ederek
önlerini bulmaları önlenir. Müsabaka başlayana kadar hiç kimse yarışacağı alanın haritasını görmez, hedeflerin nere-
lerde olduğunu bilmez. Yarışmacılara, müsabakaya başlamadan hemen önce oryantiring haritası ve kontrol noktalarında
okutacakları elektronik kartlar verilir. Yarışmacılar kontrol noktasına ulaştıklarını turuncu-beyaz ya da kırmızı-beyaz renkli,
üçgen biçimindeki işaret bayrağından anlarlar. Kendilerine verilen kartları kontrol noktasında okuturlar.
Bu metinde oryantiringle ilgili,
I. Tarihî gelişim
II. Kullanılan araç gereçler
III. Kazanma şartları
bilgilerinden hangilerine değinilmiştir?

Your score is

The average score is 0%

0%