fbpx

BİLİM VE TEKNOLOJİ

TESTLER
1
Created on By user6

6.SINIF SOSYAL

SOSYAL BİLİM VE TEKNOLOJİ
HER SORU 10 BUAN
BAŞARLILAR

1 / 5

SOSYAL 1.1 Bilim, Teknoloji ve Toplum
I. Toplumsal olaylar
II. Toplumun yaşam biçimi
III. İnsan vücudunun yapısı
IV. Toplumlararası kültürel etkileşimler
verilenlerden hangileri sosyal bilimlerin inceleme ala-
nına girmektedir?

2 / 5

SOSYAL 1.2Bilim,TeknolojiveToplum
Teknolojik alandaki gelişmeler insan hayatını kolaylaştı-
rırken bazı durumlarda insan sağlığını olumsuz etkileye-
bilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak

3 / 5

SOSYAL 1.3  BİLİM TEKNOLOJİ VE TOPLUM
Bahriye Öğretmen, Sosyal Bilgiler dersinde ‘’Eski Kültür
ve Uygarlıkları’’ konusunu işlemiştir. Bu konuyla alakalı
sınıfa eski uygarlıklardan kalan alet, malzeme, ev eşyası
gibi maddi kalıntıları getirmiştir.
Buna göre Bahriye Öğretmen hangi bilim dalının veri-
lerinden yararlanmıştır?

4 / 5

SOSYAL 2.4 BİLİM.TEKNOLOJİ VE TOPLAM
Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler
üzerinde birçok olumlu etkisi vardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu olumlu etkilerden
biri değildir?

5 / 5

SOSYAL 1.5 BİLİM VE TEKNOLOJİ
● Fransız bilim insanları ikiye kesilse bile kendini ona-
rabilen bir materyal geliştirdiler.
● Bilim insanları uzaktan bakıldığında sadece bir kağıt
parçasına benzeyen bir pil geliştirdiler.
● Bilim insanları tarafından karanlıkta yyol gösteren halılar
üretildi.
Bu gelişmeler dikkate alındığında bilim ve teknoloji-
nin getirdiği yeniliklerin insan hayatına katkıları ara-
sında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Your score is

The average score is 20%

0%

0
Created on By user6

6.SINIF SOSYAL 2

SOSYAL TEKNOLOJİ VE TOLAM
HER SORU 10 BUAN
BAŞARILAR

1 / 5

SOSYAL 2.1 BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLAM
Bir tıp fakültesinde çalışan başhemşire “Stomakit” adlı bir
ürün meydana getirmiştir.
Bulduğu ürünü koruması için hemşirenin yapması
gereken aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 5

SOSYAL 2.2 BİLİM,TEKNOLOJİ VE TOPLAM
Aşağıdakilerden hangisi korsan ürünlerle ilgilidir?

3 / 5

SOSYAL 2.3 BİLİM,TEKNOLOJİ VE TOPLUM

Ürünlere telif ve patent hakkının verilmesinin yararları
arasında aşağıdakilerden hangisi yyoktur?

4 / 5

SOSYAL 2.4 BİLİM,TEKNOLOJİ VE TOPLAM
Geçmişte yaşamış insanların gün-
lük hayatta kullandıkları eşyaları
ve yapı kalıntılarını araştırarak in-
san yaşantısı ile ilgili bilgilere ulaş-
mak istiyyorum.
Yukarıda verilen öğrencinin çalışmayı istediği sosyal
bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 5

SOSYAL 2.5 BİLİM,TEKNOLOJİ VE TOLAM
Dünyanın ve yaşamın insani ve toplumsal yön-
lerini inceleyen bilimlere sosyal bilimler adı ve-
rilmektedir.
Sosyal bilimler insanların toplumsal ve kültürel
olarak yapmış oldukları faaliyetleri inceler.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal bilim dal-
larından biri değildir?

Your score is

The average score is 0%

0%