fbpx
4
Created on By user4

sosyal bilgiler 1. tset

10 soruluk her soru 10 puan

başarılar

1 / 10

sosyal1,1

Aşağıdakilerden hangisi bireysel farklılık çeşitlerinden değildir ?

2 / 10

sosyal1,2

Aşağıdakilerden hangisi bireysel farklılıktır ?

3 / 10

sosyal1,3

Aşağıdakilerden hangisi insanın temel özelliklerinden değildir?

4 / 10

sosyal1,4

Aşağıdakilerden hangisi duygusal bir özelliktir ?

5 / 10

sosyal1,5

Aşağıdakilerden hangisi bireysel farklılık değildir?

6 / 10

sosyal1,6

 1. Duygularımız
 2. Göz rengimiz
 3. Arkadaşlarımız 
 4. Eşyalarımız

Yukarıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizdendir

7 / 10

sosyal1,7

Aşağıdakilerden hangisi kimlik belgelerinde olması gerekir?

8 / 10

sosyal1,8

Aşağıdakilerden hangisi bireysel farklılığa örnek değildir ?

 

9 / 10

sosyal1,9

İnsanların hangi yönleri birbirine benzer?

10 / 10

sosyal1,10

Aşağıdakilerden hangisi kişinin görünüş özellikleri arasında yer almaz?

Your score is

The average score is 8%

0%

0
Created on By user4

sosyal bilgiler 2.test

10 soruluk her soru 10 puan 

başarılar

1 / 10

sosyal 2,1

Aşağıdakilerden hangisi ailemizden biri değildir ?

2 / 10

sosyal 2,2

.......... toplumun en küçük birimidir. Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir ?

3 / 10

sosyal 2,3

Aile tarihinin oluşturulmasında aşağıdakilerden hangisinde yararlanılmaz?

4 / 10

sosyal 2,4

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün kişisel özelliklerinden değildir?

5 / 10

sosyal 2,5

Aşağıdakilerden hangisi geniş ailede yer almaz?

6 / 10

sosyal 2,6

Aşağıdakilerden hangisi tarihte Türkler'in yaygın olarak oynadığı oyundur?

7 / 10

sosyal 2,7

Aşağıdakilerden hangisi çekirdek aileyi oluşturan bireylerden değildir?

8 / 10

sosyal 2,8

Aşağıdakilerden hangisi Türk milletinin özelliklerindendir?

9 / 10

sosyal 2,9

Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşında hangi ilimize gitmemiştir?

10 / 10

sosyal 2,10

Kurtuluş savaşı aşağıdaki olayların hangisiyle başlamıştır?

Your score is

The average score is 0%

0%

0
Created on By user4

sosyal bilgiler 3 .test

10 soruluk her soru 10 puan 

başarılar

1 / 10

sosyal 3,1

Aşağıdaki araçlardan hangisi iletişim aracı değildir?

2 / 10

sosyal 3,2

Aşağıdaki araçların hangisinden ulaşımda yararlanamayız?

3 / 10

sosyal3,3

Aşağıdaki teknolojik araçlardan hangisi elektrik ile çalışmaz?

4 / 10

sosyal3,4

Aşağıdakilerden hangisi eski haberleşme araçlarından değildir?

5 / 10

sosyal3,5

Aşağıdakilerden hangisi eski insanların yaşadığı yerlerden değildir?

6 / 10

sosyal3,6

Aşağıdakilerden hangisi deniz ulaşım aracı değildir?

7 / 10

sosyal3,7

Aşağıdakilerden hangisi sağlık alanında kullanılan teknolojik bir ürün değildir?

8 / 10

sosyal3,8

Aşağıdakilerden hangisi kullanım alanı bakımından diğerlerinden farklıdır?

9 / 10

sosyal3,9

Aşağıdakilerden hangisi ilkel haberleşme yöntemi değildir?

10 / 10

sosyal3,10

Aşağıdaki teknolojik ürünlerden hangisi diğerlerinden farklı bir alanda kullanılır?

Your score is

The average score is 0%

0%

0
Created on By user4

sosyal bilgiler4.test

10 soruluk her  soru 10 puan

basarilar

1 / 10

sosyal4.1

Aşağıdaki araçlardan hangisi iletişim aracı değildir?

2 / 10

sosyal4.2

Aşağıdaki araçların hangisinden ulaşımda yararlanamayız?

3 / 10

sosyal4.3

Aşağıdaki teknolojik araçlardan hangisi elektrik ile çalışmaz?

4 / 10

sosyal4.4

Aşağıdakilerden hangisi eski haberleşme araçlarından değildir?

5 / 10

sosyal4.5

Aşağıdakilerden hangisi eski insanların yaşadığı yerlerden değildir?

6 / 10

sosyal4.6

Aşağıdakilerden hangisi deniz ulaşım aracı değildir?

7 / 10

sosyal4.7

Aşağıdakilerden hangisi sağlık alanında kullanılan teknolojik bir ürün değildir?

8 / 10

sosyal4.8

İnsanları icat yapmaya sevk eden en önemli etken nedir ?

9 / 10

sosyal4.9

İnsanlar zaman ölçmek için .................... kullanırlar. Boşluk bırakılan yere ne gelmelidir ?

10 / 10

sosyal4.10

Aşağıdakilerden hangisi hicri takvim ile ilgili bir bilgidir ?

Your score is

The average score is 0%

0%

0
Created on By user4

sosyal bilgiler 5.test

10 soruluk her soru 10 puan

basarilar

1 / 10

sosyal5.1

 1. Derslere hazırlıklı gelmek
 2. Arkadaşlarımızın haklarına saygı göstermek
 3. Okul panosuna katkı sağlamak

Yukarıdakilerden hangileri okuldaki sorumluluklarımızdandır ?

2 / 10

sosyal5.2

 

 1. Ütü yapmak
 2. Yatağımızı düzeltmek
 3. Bulaşıkları yıkamak
 4. Camları silmek

Yukarıdakilerden hangisi ailedeki sorumluluklarımızdandır ?

3 / 10

sosyal5.3

Aşağıdaki kişilerden hangisi Çocuk Haklarına Dair Sözleşme' den yararlanamaz ?

4 / 10

sosyal5.4

Türkiye Cumhuriyeti' nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir ?

5 / 10

sosyal5.5

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 23 Nisan günü kimlere armağan edilmiştir ?

6 / 10

sosyal5.6

Çocukların korunmasında birinci dereceden sorumlu olan aşağıdakilerden hangisidir ?

 

7 / 10

sosyal5.7

Herhangi bir kısıtlama, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma durumuna ne ad verilir ?

8 / 10

sosyal5.8

Dünyada tüm çocukların en öncelikli sahip olduğu hak aşağıdakilerden hangisidir ?

 

9 / 10

sosyal5.9

Aşağıdakilerden hangisi çocukların sahip olduğu haklardan biri olamaz ?

10 / 10

sosyal5.10

Okul çağına gelen çocuklar okula başlama hakkına sahiptir. Devlet okullarında ücretsiz olarak eğitim almaktadırlar.

Your score is

The average score is 0%

0%