fbpx
3
Created on By user3

FEN BİLİMLERİ 3. SINIF 1. TEST

10 soruluk bir test , her soru için 10 puan .

 

BAŞARILAR .

1 / 10

FEN BİLİMLERİ 1.1 

Dünya ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?

2 / 10

FEN BİLİMLERİ 1.2 

Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın küre şekline benzediğini ispatlar?

3 / 10

FEN BİLİMLERİ 1.3

Dünya'mızın şeklini küreye benzediğini söyleyen Orta Asyalı büyük Türk bilgini hangisidir?

4 / 10

FEN BİLİMLERİ 1.4

Dünyamızın 4'te 3'ünü .................. oluşturur?

5 / 10

FEN BİLİMLERİ 1.5

Denizden kıyıya doğru yaklaşan bir geminin ilk önce dumanının, sonra bacasının görülmesi neye ispattır?

6 / 10

FEN BİLİMLERİ 1.6

Dünya'nın çevresini dolaşan ilk denizci hangisidir?

7 / 10

FEN BİLİMLERİ 1.7

Dünya'nın Güneşin etrafında döndüğünü ve yuvarlak olduğunu ileri süren ilk kişi kimdir?

8 / 10

FEN BİLİMLERİ 1.8

Dünya'nın en dışındaki tabaka hangisidir?

9 / 10

FEN BİLİMLERİ 1.9

Dünya'daki kara tabakası yer yüzeyinin kaçta kaçını oluşturur?

10 / 10

FEN BİLİMLERİ 1.10

Dünya'yı oluşturan ve diğerlerine göre daha ince olan tabaka .............. tabakasıdır.

Boşluğa hangisi gelir?

Your score is

The average score is 57%

0%

2
Created on By user3

FEN BİLİMLERİ 3. SINIF - 2. ÜNİTE 2. TEST

10 soruluk bir test , her soru için 10 puan .

 

BAŞARILAR  

1 / 10

FEN BİLİMLERİ 2.1

Hangisi işitme duyu organımızdır?

 

2 / 10

FEN BİLİMLERİ 2.2

Çok gürültülü yerlerde durursak ............ sağlığımız zarar görebilir.

Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılırsa doğru olur?

3 / 10

FEN BİLİMLERİ  2.3

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

4 / 10

FEN BİLİMLERİ 2.4

Varlıkların sertli, yumuşaklık ya da sıcaklık bilgilerini hangi duyu organımızla hissederiz?

5 / 10

FEN BİLİMLERİ 2.5

Işığı bana doğru tutmamalısın,  ............. zarar görebilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangisi yazılır?

 

6 / 10

FEN BİLİMLERİ 2.6

Bir kolonyanın ya da çiçeğin kokusunu hangi duyu organımızla ayırt ederiz?

7 / 10

FEN BİLİMLERİ 2.7

Hangi duyu organımız ile vücudumuzun tüm yüzeyi örtülüdür?

8 / 10

FEN BİLİMLERİ 2.8

Aşağıda verilenlerin hangisi duyu organlarımızdan biri değildir?

 

9 / 10

FEN BİLİMLERİ 2.9

Dokunma duyu organımız .......... dir.

 

10 / 10

FEN BİLİMLERİ 2.10

Tat alma duyu organımız ve dokunma duyu organımız hangisinde birlikte verilmiştir ?

 

Your score is

The average score is 15%

0%

0
Created on By user3

FEN BİLİMLERİ 3. SINIF - 3. TEST

BAŞARILAR DİLERİM ♦

1 / 10

fen 3.1

Yakından  televizyon  izleyen  bir  kişi  hangi  duyu  organının  sağlığını  tehlikeye  atmaktadır?

 

2 / 10

fen 3.2

-“Bu  bahçe  ne  kadar  güzel  kokuyor”  diyen  bir  kişinin  hangi  duyu  organı  daha  çok  etkilenmiştir?

3 / 10

fen 3.3

Aşağıdakilerden  hangisi  hem  tat   alma  duyu  organıdır  ve  hem  de  konuşmamızda etkili  bir  organdır?

4 / 10

fen 3.4

Ayşe: Sakın  yüksek  sesle  müzik  dinleme.

Ayşe  bu  söyledikleri  ile  hangi  duyu  organımızın  sağlığını  düşünmüştür?

5 / 10

fen 3.5

Bütün  vücudumuzu  kaplayan  duyu  organımız  hangisidir?

6 / 10

fen 3.6

Görme  engelliler  için  hazırlanan  Braille

Alfabesini  kullanan  bir  kişi  hangi  duyu organından  yararlanmaktadır?

Question Image

7 / 10

fen 3.7

aşağıdaki bu  aleti  kullanan  kişinin  hangi  duyu  organında  bir  rahatsızlık  vardır?

 

Question Image

8 / 10

fen 3.8

İşaret  dilini  kullanan  bir  kişi  hangi  duyu  organından  mahrum  kalmıştır?

9 / 10

fen 3.9

Haftada  en  az  iki  kere  banyo  yapan  bir  kişi  hangi  duyu  organının  temizliğine  katkı  sağlamış  olu?

10 / 10

fen 3.10

Bu  cihazı  kullanan  bir  kişi  aşağıdakilerden  hangisini  daha  iyi  hissedebilecektir?

Question Image

Your score is

The average score is 0%

0%

3
Created on By user3

3. Sınıf Fen Bilimleri Gezegenimizi Tanıyalım - 4. test

10 soruluk bir test , her soru için 10 puan. 

BAŞARILAR ♥

1 / 10

fen 4.1

Dünya' nın şekli aşağıdaki meyvelerden hangisine benzer?

2 / 10

fen 4.2

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

3 / 10

fen 4.3

Canlılar için gerekli gazların karışımı dünyanın hangi bölümünde yer alır?

4 / 10

fen 4.4

Dünya' nın yuvarlak olduğunu söyleyen ilk kişi hangisidir ?

5 / 10

fen 4.5

Dünyamızın 4'te 3'ünü aşağıdakilerden hangisi oluşturur?

6 / 10

fen 4.6

Dünya' nın çevresini gemiyle dolaşarak Dünya' nın yuvarlak olduğunu ispatlayan kişi kimdir ?

7 / 10

fen 4.7

Yağmur, kar gibi olaylar dünyanın hangi tabakasında meydana gelir?

8 / 10

fen 4.8

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

9 / 10

fen 4.9

Dünyamızı oluşturan tabakalardan en içte hangisi yer alır?

10 / 10

fen 4.10

Dünyamızı oluşturan tabakalardan en dışta hangisi yer alır?

Your score is

The average score is 50%

0%

0
Created on By user3

3. Sınıf Fen Bilimleri Kuvveti Tanıyalım 5. TEST

BAŞARILAR  ♥

1 / 8

fen 5.1

'' Bir varlığın başka bir varlığa göre yer değiştirmesine .............. denir. '' Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir ?

 

 

2 / 8

fen 5.2

Dönme dolaba binen bir çocuk aşağıdaki hareketlerden hangisini yapar?

3 / 8

fen 5.3

' Parkta Yeşim salıncağa bindi. ''

Yeşim salıncakta hangi hareketi gerçekleştirdi ?

4 / 8

fen 5.4

Hareket halinde olan bir araba karşıdan köpek geldiğini görünce aşağıdaki hareketlerden hangisini yapar ?

5 / 8

fen 5.5

Kalecinin top çelmesi hangi harekete örnektir ?

6 / 8

fen 5.6

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

7 / 8

fen 5.7

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yavaşlama hareketi vardır ?

8 / 8

fen 5.8

Dünya' nın Güneş etrafında yaptığı hareket aşağıdakilerden hangisidir?

Your score is

The average score is 0%

0%

3
Created on By user4

fen 4. ünite 1. test

maddenin halleri

تيست عن حالات المادة

1 / 2

fen 4.1.1

1)Hangisi katı maddelerin özelliği değildir?
10 puan

2 / 2

fen 4.1.2

8)   ♥   işareti sıvı maddeleri gösterdiğine göre boş kutucuğa hangi sözcük getiril-melidir ?

Question Image

Your score is

The average score is 33%

0%