fbpx

2.ünite

0
Created on By user6

MAT.MUTLAK 2.UNİTE

HER SORU.10.BUAN

BAŞARILAR

1 / 10

2.1 MUTAK.MAT

“artı dördün mutlak değeri” okunuşu verilen ifadenin sembolle gösterimi hangisidir?

2 / 10

2.2 MUTLAKMAT

Mutlak değer ile ilgili verilen açıklamalardan hangisi doğrudur?

3 / 10

2.3 MUTLAK .MAT

Mutlak değeri 5 olan sayı hangsidir?

4 / 10

2.4 MUTLAK.MAT

+7 nin mutlak değeri başka hangi sayının mutlak değerine eşittir?

5 / 10

2.5 MUTAK.MAT

“+12 , −4 , 0 , +9 , −2” verilen tam sayıları mutlak değerlerine göre küçükten büyüğe sıraladığımızda ilk sayı hangisi olur?

6 / 10

2.6 MUTLAK.MAT

Hangi sayı çiftinin arasına “=” sembolü yerleştirilmelidir?

7 / 10

2.7 MUTLAK.MAT

Hastahanenin 5.katında bulunan bir hemşire, asansör ile −2.kata iniyor. Hemşire asansör ile kaç kat aşağı inmiştir?

8 / 10

2.8 MUTLAK.MAT

|−4| + |−8| toplama işleminin sonucu kaçtır?

9 / 10

2.8 MUTLAK.MAT

|−14| − |−9| çıkarma işleminin sonucu kaçtır?

10 / 10

2.10 MUTLAK.MAT

|+10| . |−8| çarpma işleminin sonucu kaçtır?

Your score is

The average score is 0%

0%

0
Created on By user6

MAT.TAM SAYILAR 2.UNİTE

HER SORU 2. BUAN

BAŞARILAR

1 / 10

2.1 TAM .MAT

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

2 / 10

2.2TAM.MAT

Aşağıdaki tam sayılardan hangisi en büyüktür?

3 / 10

2.3TAM.MAT

-4,    -8,    +5,    -1,    0

Yukarıda verilen sayılar büyükten küçüğe doğru sıralandığında 2. sırada hangi sayı olur?

4 / 10

2.4TAM.MAT

-5 ten küçük en büyük tam sayı kaçtır?

5 / 10

2.5 TAM.MAT

-12   <   I-7I   <   -2   <   -5

Yukarıda verilen sıralamada hangi iki sayının yeri değişirse sıralama doğru olur?

6 / 10

2.6 TAM.MAT

tablo sıcaklıkYukarıda bazı illerin hava sıcaklığı verilmiştir. Buna göre en soğuk ilimiz hangisidir?

7 / 10

2.7 TAM.MAT

Aşağıdakilerden hangisinin mutlak değeri en küçüktür?

8 / 10

2.8 TAM.MAT

12, -14, 0, 19, -1 sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

9 / 10

2.9 TAM.MAT

A tam sayısının başlangıç noktasına olan uzaklığı 5 birim, B tam sayısının başlangıç noktasına olan uzaklığı 3 birimdir.
Buna göre A ve B tam sayıları sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olabilir?

10 / 10

2.10 TAM.MAT

sayı doğrusu soru 10Yukarıda verilen sayı doğrusu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Your score is

The average score is 0%

0%

1
Created on By user6

TURKÇE 2 UNİTE

HER SORU 10.BUAN

1 / 9

2.1 TURKÇE

.Sınıf Türkçe Cümlede Anlam Test 2
Aşağıdaki cümlelerin hangisi tanım cümlesi değildir?

2 / 9

2.3 TURKÇE

“İnsan kendini değerlendirirken tarafsız olamaz.”
cümlesiyle aynı anlama gelen cümle hangisidir?

3 / 9

2.4 TURKÇE 

1. yitirmiş
2. olanın
3. ümidini
4. yoktur
5. başka
6. kaybedecek
7. bir şeyi
Numaralandırılmış kelimelerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulmak istendiğinde sıralama nasıl olmalıdır?

4 / 9

2.5 TURKÇE

1) Murat Menteş en sevdiği yazarlardan biriydi. (2) Murat Menteş’in yeni kitabının çıktığını duydu. (3) Kitabı almak için evden çıktı. (4) Kitapçıya gittiğinde kitabın henüz gelmediğini öğrendiği için üzüldü.

Yukarıdaki paragrafta amaç-sonuç bildiren cümle hangisidir?

5 / 9

2.6 TURKÇE

Sana gelemiyorum ………………… akşama başka bir sözüm var.” cümlesinde boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

6 / 9

2.7 TURKÇE

Yazarın yeni kitabını bizim sınıftan sadece ben okudum.” cümlesinden hangi yargı kesin olarak çıkarılamaz?

7 / 9

2.8 TURKÇE

Aşağıdaki cümlelerin hangisi kanıtlanabilirlik açısından farklıdır?

8 / 9

2.9 TURKÇE

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde varsayım anlamı yoktur

9 / 9

2.10 turkçe 

Penisilinin keşfi, 1927 yılında A. Fleming’in ilginç bir gözlemine dayanır. İçerisinde mikrop ürettiği kapları inceleyen
Fleming, bunlardan birinin üzerinde mavi renkli bir küf oluştuğunu ve bu küfün çevresinde hiç mikrop üremediğini fark
etti. Bu ilginç olayyı araştıran Fleming, küflenmiş peyynirlerin üzerinde de oluşan bu mavi küfün içindeki mikroorganizma-
ların, mikropları öldürdüğünü buldu. Buna penisilin adını verdi. Penisilinin yapay olarak elde edilmesi ise 1940 yılında
gerçekleşti.
Bu metinden penisilin ile ilgili aşağıdakilerin hangisine kesin olarak ulaşılır?

Your score is

The average score is 33%

0%

1
Created on By user6

MAT 2.UNİTE

HER  SORU 10.BUVAN

BAŞARILAR

1 / 10

1.1 MAT 

Basılı materyallerde kullanılan yazı karakterlerindeki harfin büyüklüğüne punto denir.
Yazı Karakteri
5 punto harf
6 punto harf
7 punto harf
8 punto harf
9 punto harf
10 punto harf
11 punto harf
12 punto harf
13 punto harf
14 punto harf
Eda Öğretmen 14 400 kelimeden oluşan bir düzyazı metnini 14 punto ile yazıyor. 36 sayfa tutan bu yazının puntosunu
büyyük bulup 12’yye indirdiğinde sayyfa sayyısının azaldığını ve her sayyfadaki ortalama kelime sayyısının 50 arttığını görüyyor.
Buna göre yazı 12 puntoya indirildiğinde metin toplam kaç sayfa tutmuştur?

2 / 10

1.2 MAT

6.Sınıf Tam Sayılar
“1250 TL Gelir” ifadesini gösteren tam sayı hangisidir?

3 / 10

1.3 MAT

-4 ile +3 arasındaki sayılar hangi seçenekte doğru gösterilmiştir?

4 / 10

1.4MAT

+5 ile +9 arasında kaç tane tam sayı vardır?

5 / 10

1.5 MAT

“0” sayısı hangi aralığa girmez?

6 / 10

1.6 MAT 

-49 < ..... < -40 sıralamasında yazılabilecek en büük tam sayı kaçtır?

7 / 10

1.7 MAT

(+1) + (+2) + (+3) toplama işleminin sonucu nedir?

8 / 10

1.8MAT

(-5) + (-3) + (-2) toplama işleminin sonucu nedir?

9 / 10

1.9 MAT

(-3) + (+3) toplama işleminin sonucu nedir?

10 / 10

1.10 MAT

(+20) +(-12) işleminin sonucu nedir?

Your score is

The average score is 50%

0%