fbpx

2.ders

0
Created on By user7

sosyal bilgiler 4.test

birey ve toplum ile iligili 10 soruluk bir test

1 / 10

sosyal 4.1

Zeynep; dağların arasında, suları çağlayarak akan, havası mis gibi yemyeşil bir köyde dedesi ve babaannesiyle
yaşıyor, onlara hayvanların bakımında ve bahçe işlerinde yardım ediyordu. Maddi sıkıntılar nedeniyle okula
başlayamamıştı. Köyleri en yakın okula 5 km uzaklıktaydı. Dedesi bu yıl da okula gidemeyeceğini söylediğinde
Zeynep çok üzülmüştü.
Bu parçada aşağıdaki çocuk haklarının hangisinin ihlalinden söz edilmektedir ?

2 / 10

sosyal 4.2

Rümeysa, 5 sınıfta okuyan bir öğrencidir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Rümeysa' nın sorumluluklarından biridir ?

3 / 10

sosal 4.3

Cırcır böceği ile karınca şiddetli bir şekilde tartışıyorlarmış. Cırcır böceği bütün yazı saz çalarak şarkı söyleyerek
eğlenerek geçirmiştir. Karınca ise tam tersine yazı yiyecek toplayarak, çalışarak geçirmiş; dişini tırnağına takmış
durmuştur. Karakış bastırmış, kar her tarafı kaplamış. Cırcır böceği yiyeceksiz kalınca karıncanın kapısını çalmıştır.
Karınca ise cırcır böceğine bütün yaz çaldın şimdi oynama zamanı diyerek kapıyı kapatmıştır.
Bu hikayeden yola çıkılarak cırcır böceğinin aşağıdaki kavramlardan hangisinde sıkıntı yaşadığı söylenebilir ?

4 / 10

sosyal 4.4

Özgürlük kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

5 / 10

sosyal 4.5

Sedat 11 yaşındadır ve babası ona kâğıt mendil sattırmaktadır. Okula bu nedenle gidemeyen Sedat, soğuk havalarda
çalıştırıldığı için zaman zaman üşüyüp hasta olmaktadır. Babası, onu hastaneye bile götürmemektedir.
Yukarıdaki paragrafa göre Sedat' ın,
1. Eğitim
2. Korunma
3. Katılım
haklarından hangilerinin ihlal edildiği söylenebilir ?

6 / 10

sosyal 4.6

“Çin’de başlayıp dünyanın birçok ülkesine yayılan Koronavirüs salgını, farklı mesleklerdeki insanları farklı şekilde
etkilemiştir. Doktor Meral Hanım salgın yüzünden çalışma saatlerinin arttığını ve çocuklarına yeteri kadar vakit
ayıramadığını söylerken, maske üreten bir fabrikanın sahibi olan Cemil Bey ise işlerinin açıldığını söylemiştir.”
Buna göre koronavirüs salgınının Meral Hanım ve Cemil Bey’i farklı şekilde etkilemesi aşağıdakilerden hangisine
örnektir ?

7 / 10

sosyal 4.7

“ 5. Sınıf öğrencisi Emel, televizyonu yakından izleyen kardeşini uyarmış ve gözlerinin bozulabileceğini söylemiştir.”
Emel'in bu davranışı Sosyal Bilgiler dersinin sağladığı kazanımlardan hangisine örnektir ?

8 / 10

sosyal 4.8

“ 5. Sınıf öğrencisi Melek okula giderken yerde bulduğu bir Türk bayrağını alıp, Sosyal Bilgiler defterine
yapıştırmıştır.”
Yukarıda anlatılan olayda Melek'in bayrak konusundaki hassasiyeti, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgili farkındalık
kazanmış olduğunu gösterir?

9 / 10

sosyal 4.9

Veysel 5.sınıf öğrencisi olmasına rağmen bir süredir okula gelmemektedir. Taner öğretmen sebebini araştırır ve
Veysel'in dayısının yanında işe başladığı için okula gelmediğini öğrenir.
Buna göre ailesi, Veysel'in sahip olduğu hangi hakkı ihlâl etmiştir?

10 / 10

sosyal 4.10

Görev ve sorumluluklarımızı yerine getirirken içinde bulunduğumuz grup ve kurumlarda planlı olmalıyız. Bir işi
sonuçlandırmak için planlı hareket etmeli neyin, ne zaman yapılacağını önceden düzenlemeliyiz. Ders çalışmak, yeteri
kadar uyumak, okul zamanı okula gitmek bireyin yapması gereken işlerdir.
Oyun oynamak, genel ağa bağlanmak gezmek ise bireyin yapmak istediği işlere örnektir. Tüm bunları yaparken planlı
hareket etmeli zamanımızı verimli kullanmalıyız. Birey zamanını planlarken günün büyük bir bölümünü sadece tek bir
işi yaparak geçirmemelidir.
Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisi planlı hareket ederek uygun davranış sergilemiştir ?

Your score is

The average score is 0%

0%

0
Created on By user7

sosyal bilgiler 5.test

Kültür ve Miras ile ilgili 10 soruluk bir değerlendirme testi

1 / 10

sosyal 5.1

“İstanbul’da 2008 yılında Yenikapı’da metro istasyonu için yapılan kazılarda günümüzden 8500 yıl öncesine dayanan
kalıntılara rastlanmıştır.”
Yukarıdaki haberi okuyan Kaan, daha önceki İstanbul gezisinde Bizans döneminden kalma Ayasofya ve Osmanlı
Devleti döneminden kalma Süleymaniye Camii’ni gezdiğini hatırlayarak bir çıkarımda bulunmak istiyor.
Kaan verilmiş olan bilgilere göre, aşağıdaki çıkarımlardan hangisinde bulunabilir?

2 / 10

sosyal 5.2

Anadolu’da mendil, sadece el yüz silmek için değil, küçük şeyleri taşımak veya paketlemek, icabında serip üzerinde
yemek yemeye de yarardı. Keloğlan, yola çıkarken, içine ekmek ve soğan koyup sardığı mendili bir sırığa bağlayıp
omzunda taşır. Mendile para veya şeker sarılır; kırık ve yaralar mendil ile bağlanır, vedalaşırken mendil sallanır.
Unutkan kimseler bir şeyi hatırlamak için mendilin ucunu düğümler. Utangaç kadınlar yüzünü örter. Kimi mendille
terini, kimi gözyaşını siler. Köylüler, gömlek veya fesleri kirlenmesin diye mendili boyunlarına bağlar ya da feslerinin
içine örterdi. Günümüzde ise kumaş mendillerin yerine kullanımı pratik olduğu düşünülen kâğıt mendiller daha çok
kullanılmaktadır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

3 / 10

sosyal 5.3

Bazı kültürel değerlerimizin yapılması için bir topluluğun birlikte ve uyum içinde çalışması gerekir. Bu durum
toplumdaki birlik ve beraberlik duygusunun oluşmasında çok etkilidir.
Aşağıdakilerden hangisi toplumdaki birlik ve beraberliğin oluşmasında diğerlerinden daha fazla etkili olur?

4 / 10

sosyal 5.4

Geçmişten günümüze gündelik hayatımızdaki bazı kültürel unsurlar değişime uğrarken, bazı kültürel unsurlarımız ise
değişmeden varlığını sürdürmeye devam etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi değişmeden günümüze kadar gelen kültürel unsurlarımızdandır?

5 / 10

sosyal 5.5

bulunmasıyla bilgiler kalıcı hale gelmiş ve kuşaktan kuşağa aktarılması kolaylaşmıştır. Böylece bilimsel
gelişmelerin önü açılmış ve insanların duygu ve düşüncelerini paylaşmaları hızlanmıştır.
Yukarıda boş bırakılan alana uygun gelecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 10

sosyal 5.6

Tükettiğimiz yiyecek ve içeceklerin birçoğunu tarihimiz boyunca tüketmiş olmamıza rağmen son dönemlerde tv,
internet ve uluslararası ticaretin etkisi ile birçok alışkanlığımız gibi beslenme alışkanlıklarımızda da değişiklikler
yaşanmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi beslenme alışkanlıklarımızdaki değişikliklerden biridir?

7 / 10

sosyal 5.7

İyonlar şehir devletleri şeklinde yaşamış, belirgin bir başkentleri olmamıştır. Baskıcı bir yönetimin olmaması özgür
düşüncenin gelişmesini sağlamıştır. Bu durum tıp, coğrafya, matematik gibi birçok alanda gelişmeler yaşanmasını
sağlamıştır.
İyonlarda özgür düşüncenin gelişmiş olması aşağıdakilerden hangisi üzerinde daha çok etkilidir?

8 / 10

sosyal 5.8

Her yörenin kültürel özelliklerini yansıtan türküler, fıkralar, maniler, deyimler, bilmece ve tekerlemeler, atasözleri vb.
kültürel öğeler nesilden nesile aktarılan kültürel varlıklarımızdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi dilimizdeki kültürel unsurlar arasında gösterilemez?

9 / 10

sosyal 5.9

Kültürel değerlerimizin bölgeden bölgeye farklılık göstermesi aşağıdakilerden hangisini gösterir?

10 / 10

sosyal 5.10

Frigler, Orta Anadolu’da (Sakarya Nehri çevresinde) M.Ö. 800 yıllarında devlet kurdular. M.Ö. 700 yılına doğru,
Kafkaslar üzerinden Doğu Anadolu’ya giren Kimmerlerin saldırıları sonucunda Frig ülkesi tamamen tahrip olmuştur.
Bu nedenle batıya çekilen Frigler, önce Lidyalıların daha sonra da Perslerin egemenliğine girmişlerdir. Frigler çiftçilik
ve hayvancılıkla uğraşmışlar, tarımı korumak ve geliştirmek için özel kanunlar ve kurallar koymuşlardır.
Verilen paragrafa göre Frigler ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

Your score is

The average score is 0%

0%