fbpx

1.ünite

25
Created on By user5

Matematik 1. Ünite 1.Test

Doğal sayılar ile ilgili 12 soruluk bir test

1 / 12

mat 1.1

Bir maraton koşusunda Fatih 1., Ümit 2. ve İsmail 3. olmuştur.
Kürsüye çıkan koşucuların soldan sağa doğru forma
numaralarının oluşturduğu dokuz basamaklı sayının
okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

Question Image

2 / 12

mat 1.2

876 ∇ 417 sayısının okunuşu “sekiz yüz yetmiş altı
milyon altı yüz dokuz bin dört yüz on yedi” olduğuna
göre ∇ yerine gelmesi gereken sayı aşağıdakilerden
hangisidir?

3 / 12

mat 1.3

Okunuşu “kırk sekiz milyon doksan bin beş yüz altı” olan
sayı aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 12

mat 1.4

Yukarıdaki abaküste 698 007 745 sayısı gösterilecektir.
Buna göre boş çubuklara toplam kaç tane boncuk
yerleştirilmelidir?

Question Image

5 / 12

mat 1.5

724 532 821 sayısının birler bölüğü ile milyonlar bölüğü
yer değiştirdiğinde oluşan sayı aşağıdakilerden
hangisidir?

6 / 12

mat 1.6

15 435 152 sayısının on milyonlar basamağı ile yüz
binler basamağındaki rakamların sayı değerleri toplamı
kaçtır?

7 / 12

mat 1.7

Yukarıda her bir karta sayılar yazılmıştır.
Her bir kart bir bölüğü temsil ettiğine göre bu üç kartı
yan yana koyarak yazılabilecek en büyük doğal sayı
aşağıdakilerden hangisidir?

Question Image

8 / 12

mat 1.8

72 306 849 sayısının milyonlar basamağı ile onlar basamağındaki
rakamların basamak değerleri sırasıyla
aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 12

mat 1.9

Verilen şekil örüntüsünün 8. adımındaki daire sayısıyla
üçgen sayısının toplamı kaçtır?

Question Image

10 / 12

mat 1.10

4 , 10 , 16 , 22 , K , L , M
Yukarıda verilen adımlar arasındaki farkı sabit olan
sayı örüntüsünde K, L ve M sayılarının toplamı kaçtır?

11 / 12

mat 1.11

Verilen şekil örüntüsünün herhangi bir adımındaki
kare sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Question Image

12 / 12

mat 1.12

Kumbarasında 5 lira olan Nurşen, her hafta kumbarasına
3 lira eklerse 13. hafta sonunda kumbarasında
kaç lira olur?

Your score is

The average score is 60%

0%

1
Created on By user5

MATEMATİK 1.Ünite 2.Test

Doğal Sayılarla İşlemler ile ilgili 12 soruluk bir test

1 / 12

mat 2.1

34 008 + 79 094 işleminin sonucu kaçtır?
A) 113 102 B) 113 002
C) 103 112 D) 103 102

2 / 12

mat 2.2

Δ + Ο + ☐  = 19 olduğuna göre yukarıdaki dört basamaklı
sayılarla yapılan toplama işleminin sonucu kaçtır?

Question Image

3 / 12

mat 2.3

84 213 – 7196 çıkarma işleminin tahmini sonucu aşağıdakilerden
hangisi olabilir?

4 / 12

mat 2.4

486 × 209 işleminin sonucu kaçtır?

5 / 12

mat 2.5

Yukarıdaki kalanlı bölme işleminde bölüm kaçtır?

 

Question Image

6 / 12

mat 2.6

Bir trende 1453 yolcu seyahat edecektir.
Bu trende her bir vagon 49 yolcu alabildiğine göre
en az kaç adet vagon gerekir?

7 / 12

mat 2.7

4500 : 50 işleminin sonucunu bulmak için aşağıdakilerden
hangisi yapılırsa doğru sonuca ulaşılamaz?

8 / 12

mat 2.8

Doğal sayılarla yapılan bir bölme işleminde bölen
6 olduğuna göre kalanın alabileceği değerler toplamı
kaçtır?

9 / 12

mat 2.9

26 + 18 + 34 = 20 + 10 + 30 + 6 + 8 + 4
= 60 + 18
= 78

Verilen işlem aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılarak
yapılmıştır?

10 / 12

mat 2.10

Yukarıdaki doğal sayılarla yapılan bölme işlemine
göre B’nin alabileceği en büyük değer kaçtır?

Question Image

11 / 12

mat 2.11

I. 54 x 20
II. 58 x 30
III. 27 x 50
IV. 41 x 60
Yukarıdaki çarpma işlemlerinde çarpanlar en yakın onluğa
yuvarlanarak işlemlerin sonuçları tahmin ediliyor.
Hangilerinin tahmini sonucu gerçek sonuçtan büyüktür?

12 / 12

mat 2.12

Yukarıdaki çarpma işlemine göre ● + ▲ + ∎ kaçtır?

 

Question Image

Your score is

The average score is 33%

0%

2
Created on By user5

MATEMATİK 1.Ünite 3.Test

Üslü İfadeler ve İşlem Önceliği ile ilgili 12 soruluk bir test

1 / 12

MAT 3.1

12 × (8 – 3) işleminin sonucu kaçtır?

2 / 12

MAT 3.2

5² + 2³ + 7 işleminin sonucu kaçtır?

3 / 12

MAT 3.3

Bir deney için boş bir kavanozun içine 4 tane bakteri koyulmuş
ve kavanozun içindeki bakteri sayısının değişimi
gözlemlenmeye başlanmıştır.
Bakterilerin bölünerek çoğaldığı ve 2 saat boyunca her
saatin sonunda kavanozdaki bakteri sayısının 4 katına
çıktığı gözlemlenmiştir.
Buna göre 2. saatin sonunda kavanozda oluşan canlı
sayısı aşağıdaki işlemlerden hangisi ile bulunabilir?

 

4 / 12

MAT 3.4

(1350 + 250) : 4² işleminin sonucu kaçtır?

5 / 12

MAT 3.5

“5’in karesi ile 13’ün küpünün toplamı” ifadesi aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

 

 

6 / 12

MAT 3.6

A × A × A = 12³
7 × 7 =7B

Yukarıda verilen işlemlere göre A + B kaçtır?

7 / 12

MAT 3.7

Ali doğum günü partisine gelen 15 arkadaşının her birine
üçer balon hediye etmiştir.
Ali’nin geriye 5 balonu kaldığına göre tüm balonlarının
sayısını gösteren işlem aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 12

MAT 3.8

Ahmet’in 20 tane daha bilyesi olursa bilyelerinin sayısı
5’in küpüne eşit olacaktır.
Buna göre Ahmet’in kaç tane bilyesi vardır?

9 / 12

MAT 3.9

Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu iki basamaklı
en büyük doğal sayıdır?

10 / 12

MAT 3.10

Nehir 48 basamaklı bir merdivenin yarısını ikişer adım,
diğer yarısını üçer adım atarak inmiştir.
Buna göre Nehir’in attığı adım sayısını gösteren işlem
aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 12

MAT 3.11

Dört dondurma dolabının her birinin içerisinde 24 dondurma
bulunan kutulardan 50’şer tane vardır.
Buna göre 4 dondurma dolabında kaç adet dondurma
vardır?

12 / 12

MAT 3.12

Elindeki kitabın ilk gün 29 sayfasını okuyan bir öğrenci
bundan sonraki her gün bir önceki günden 2 sayfa fazla
okuyarak kitabın tamamını 6 günde bitirmiştir.
Buna göre kitabın tamamı kaç sayfadır?

Your score is

The average score is 54%

0%

2
Created on By user5

MATEMATİK 1.Ünite 4.Test

Kesirler ile ilgili 9 soruluk bir test

1 / 9

mat 4.1

Yukarıda modellenen kesir aşağıdakilerden hangisidir ?

2 / 9

mat 4.2

Yukarıdaki modellenen kesrin değeri ve çeşidi aşağıdakilerden hangisidir ?

3 / 9

mat 4.3

Aşağıdaki verilen çevirmelerden hangisi yanlıştır ?

4 / 9

mat 4.6

Yukarıdaki soru işareti yerine hangi kesir denk gelir ?

5 / 9

mat 4.5

53/5 .... 12 yandaki noktalı yere aşağıdaki sembollerden hangisi gelmelidir ?

6 / 9

mat 4.6

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur ? 

7 / 9

mat 4.7

Aşağıdaki kesirlerden hangisi denk kesir değildir ?  

8 / 9

mat 4.8

Yukarıdaki sayı doğrusuna göre A noktasının değeri hangisidir ?

9 / 9

mat 4.9

2/53/511/15 kesirlerinin sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir ?  

Your score is

The average score is 39%

0%