fbpx
0
Created on By user4

matematik 1. test

10  s0ruluk hr soru 10 puan 

başarılar

1 / 10

mat1.1

Payı, paydasından küçük kesirlere ............... denir ? " Boş bırakılan yere aşağıdakilerden  hangisi gelmelidir ?

 

2 / 10

mat1.2

" Payı paydasından büyük veya eşit olan kesirlere .................denir. " boşluk bırakılan yere hangisi gelir ?

 

3 / 10

mat1.3

" Bir veya birden fazla bütün ile basit kesirlerden oluşan kesirlere ............... denir. " boş bırakılan yere hangisi gelmelidir ?

4 / 10

mat1.4

500 TL' nin 2/5 ' ini harcadım. Geriye kaç TL kalmıştır ?

5 / 10

mat1.5

Bir sınıfın  3/4' ü kızdır.Kızların sayısı 30 ise sınıfın tamamı kaç kişidir ?

6 / 10

mat1.6

Bir doğru 8 eş parçaya ayrılıyor ve 3. parça ile 6. parçaya gelen kesir sayıları toplamı kaçtır ?

7 / 10

mat1.7

Düğündeki pastalar 5 eş parçaya ayrılıyor. Düğün bittikten sonra 20 parça pasta artıyor. Acaba kaç adet bütün pasta artmıştır ?

 

8 / 10

mat1.8

Bir öğrenci kitabı 1. gün 3/8' ini, 2.gün 2/8' ini okuyor. Öğrenci kitabın kaçta kaçını okumamıştır ?

9 / 10

mat1.9

66 kalemin  5/6' sını 11 arkadaş paylaşırsa her birine kaç kalem düşer ?

10 / 10

mat1.10

40 m uzunluğundaki bir kumaşın  3/4' ü satılıyor. Satılan kumaş kaç m'dir ?

Your score is

The average score is 0%

0%

0
Created on By user4

matematık 2.testı

10 soruluk her soru 10 puan

başarılar

1 / 10

mat2,1

  1. 3278 + 2769
  2. 4689 + 1358
  3. 5790 + 258
  4. 2284 + 3763
  5. Yukarıdaki toplama işlemlerinden hangisi ve ya hangilerinin sonuçları aynıdır ?

2 / 10

mat2,2

yukarıdaki toplama işlemlerinin sonuçlarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız ?

3 / 10

mat2,3

1482 sayısının 4 binlik, 5 yüzlük, 3 onluk ve 8 birlik kadar fazlası kaçtır ? 

4 / 10

mat2,4

Bir toplama işleminde 1. toplanan 1456, 2. toplanan ise 1. toplanandan 450 eksiktir. Buna göre toplam kaçtır ?

5 / 10

mat2,5

6A9 ve A45 sayılarında " A " yerine en büyük çift sayı yazılıp sayılar toplanırsa sonuç kaç olur ?

6 / 10

mat2,6

Bir toplama işleminde 1. toplanan 7823, 2. toplanan ise 3496' dır. Buna göre toplam kaçtır ? 

7 / 10

mat2,7

" 34, 56, 67, 32, 45, 76, 21 " yandaki doğal sayılardan tek olanların toplamı kaçtır ?

8 / 10

mat2,8

7632 sayısının 4367 fazlası kaçtır ?

9 / 10

mat2,9

İki toplananlı bir toplama işleminde 1. toplanan 345, 2. toplanan 1. toplanandan 550 fazladır. Buna göre toplam kaçtır ?

10 / 10

mat2,10

Bir toplama işleminde toplananlardan bir tanesi 50 artırılıp diğeri de 20 azaltılırsa toplam nasıl değişir ?

Your score is

The average score is 0%

0%

0
Created on By user4

matmatik 3.test

10 soruluk her soru 10 puan 

başarılar

1 / 10

mat3,1

Farkın 166, eksilenin 432 olduğu bir çıkarma işleminde çıkan kaçtır ?

2 / 10

mat3,2

Çıkanın 356 , farkın 192 olduğu bir çıkarma işleminde eksilen kaçtır ?

3 / 10

mat3,3

304A - B72 = 2871 Toplama işleminde A ve B' nin toplamı kaçtır?

4 / 10

mat3,4

Aşağıdaki çıkarma işlemlerinden hangisi yanlıştır ?

5 / 10

mat3,5

A < 122, B > 220 ise B - A ( A ve B birer doğal sayı ) sonucu en az kaçtır ? 

6 / 10

mat3,6

6 binlik, 4 yüzlük, 5 onluk ve 8 birliğe kaç eklenirse 8.329 yapar ?

7 / 10

mat3,7

550 fazlası 1489 olan sayının 329 eksiği kaç eder ?

8 / 10

mat3,8

Bir çıkarma işleminde eksilen sayı 400 artırılır ve çıkan sayı 250 artırılırsa yeni fark nasıl değişir ?

9 / 10

mat3,9

Aşağıdakilerden hangisi 5.678 sayısının 2.390 eksiğidir ?

10 / 10

mat3,10

8705 - 7016= işlemin souncu kaçtır!

Your score is

The average score is 0%

0%

0
Created on By user4

matematık 5.testı

10 soruluk her soru  10 puab

başarılar

1 / 10

mat5,1

Bir okulda 2.345 erkek öğrenci, 1.479 kız öğrenci ve 132 öğretmen vardır. Buna göre okulda toplam kaç kişi vardır ?

2 / 10

mat5,2

50 liralık ceketten 3 tane, 25 liralık tişörtten 4 tane ve 30 liralık pantolondan 1 tane alan Mehmet kasiyere toplam kaç para öder ?

3 / 10

mat5,3

Bir havuzu iki musluk doldurmaktadır. Günde birinci musluk 40 litre ve ikinci musluk 50 litre su takviye ettiğine göre günde toplam kaç litre su havuza dolar ?

4 / 10

mat5,4

1589 eksiği 5000 olan sayı kaçtır ?

5 / 10

mat5,5

Babamın yaşı 55, annemin yaşı 50, abimin yaşı 29 ve benim yaşım 25'tir. Buna göre bizim ailedeki herkesin yaşları toplamı kaçtır ?

6 / 10

mat5,6

Erdem ile Emirhan 5750 ve 7145 lira vererek ortak araba alıyorlar. Buna göre arabanın fiyatı kaç liradır ?

7 / 10

mat5,7

Rakamları birbirinden farklı 5 basamaklı en büyük doğal sayının 1453 fazlası kaçtır ?

8 / 10

mat5,8

Bir limana birinci gün 5.543 ton fındık, ikinci gün 4.690 ton buğday, üçüncü gün ise 1800 ton arpa gelmiştir. Buna göre üç günde limana toplam kaç ton mal inmiştir ?

 

9 / 10

mat5,9

A + 1378 = 4267

A + B = 5700

B + C = 6530

Yukarıdaki bilgilere göre A + B + C sonucu kaçtır ?

10 / 10

 mat5,10

Hangi sayının 1500 eksiği dört basamaklı, en büyük çift sayıya eşittir ?

 

Your score is

The average score is 0%

0%

0
Created on By user4

matemtık 4.testı

10 soruluk her soru 10 puan 

başarılar

1 / 10

mat4,1

36A 7A3  sayısı altı basamaklı bir doğal sayıdır. A yerine yazılacak rakamların basamak değeri

4040'tır. Buna göre A yerine gelecek rakam kaçtır ?

 

2 / 10

mat4,2

5 on binlik + 6 binlik + 2 yüzlük + 1 birlik şeklinde çözümlenen sayı aşağıdakilerden hangisidir ?

3 / 10

mat4,3

2A4 5B8  Yandaki sayı altı basamaklı bir sayıdır. Buna göre A ve B basamağının adı nedir ? 

4 / 10

mat4,4

'' 673.432 '' sayısının binler bölüğündeki rakamların toplamı kaçtır ?

1452, 1371, 1458, 1542 yandaki sayıların büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir ? 

5 / 10

mat4,5

1452, 1371, 1458, 1542 yandaki sayıların büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir ? 

6 / 10

mat4,6

31765 sayısının basamak değeri en büyük olan rakamı hangisidir ?

7 / 10

mat4,7

428570 sayısında bulunan 2 rakamının basamak değeri kaçtır ?

8 / 10

mat4,8

280 371 doğal sayısını on binler basamağındaki rakamın basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir ?

9 / 10

mat4,9

Beş basamaklı bir doğal sayıda aşağıdaki basamaklardan hangisi bulunmaz ?

10 / 10

mat,10

Aşağıdaki doğal sayılardan hangisi yanlış okunmuştur?

Your score is

The average score is 0%

0%