fbpx
1
Created on By user3

MATEMATİK 3. SINIF - 1. TEST

10 Soruluk bir test , her soru 10 puandır .

 

  • başarılar.

1 / 10

Matematik 1.1 

'' Dört Yüz Beş '' doğal sayısının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir ?

 

2 / 10

Matematik 1.2

'' 1 - 3 - 6 '' rakamlarını kullanarak oluşturulan en büyük çift sayı kaçtır ?

3 / 10

Matematik 1.3

'' Yedi yüz yetmiş iki '' okunuşu verilen sayının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir ?

4 / 10

Matematik 1.4

'' 4 yüzlük 3 onluk 5 birlik '' basamak değerleri verilen sayı kaçtır ?

5 / 10

Matematik 1.5 

" 72A " üç basamaklı bir çift sayıdır. " A " yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmaz ?

6 / 10

Matematik 1.6

Onlar basamağı 8 olan üç basamaklı en küçük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir ?

7 / 10

Matematik 1.7

Aşağıda okunuşu verilen sayılardan hangisi doğru yazılmıştır ?

8 / 10

Matematik 1.8

Aşağıdaki 3 basamaklı doğal sayılardan hangisi en büyüktür ?

9 / 10

Matematik 1.9

326 rakamı birer defa kullanılarak yazılabilecek üç basamaklı en küçük sayı hangisidir ?

10 / 10

Matematik 1.10

Aşağıda okunuşu verilen sayılardan hangisi yanlıştır ?

 

Your score is

The average score is 20%

0%

1
Created on By user3

MATEMATİK 3. SINIF - 2. TEST

10 soruluk bir test , her soru için 10 puan .

 

BAŞARILAR  🙂

1 / 10

MATEMATİK 2.1 

" 74 - 70 - 66 - 62 - 60 - 58 - 54 - 50 " Örüntüde kuralı bozan sayı hangisidir ?

 

2 / 10

MATEMATİK 2.2 

" 3 - 5 - 7 - 9 - 11 - 13 - 15 " bu örüntü ile aynı kurala sahip olan örüntü aşağıdakilerden hangisidir ?

3 / 10

MATEMATİK 2.3 

Aşağıdakilerden hangisi 5'in katı değildir ?

4 / 10

MATEMATİK 2.4 

Aşağıdaki sayılardan hangisi tek sayıdır ?

5 / 10

MATEMATİK 2.5 

Aşağıdaki sayılardan hangisi çift sayıdır ?

6 / 10

MATEMATİK 2.6

8 ve 3  rakamları ile yazılabilecek çift sayı hangisidir ?

7 / 10

MATEMATİK 2.7

Aşağıdakilerden hangisi 1' in romen rakamıyla yazılışıdır ?

8 / 10

MATEMATİK 2.8

Aşağıdakilerden hangisi 5'in romen rakamıyla yazılışıdır ?

 

9 / 10

MATEMATİK 2.9

616  sayısının en yakın onluğa yuvarlatılmışından 105 çıkartıldığında hangi sayı elde edilir ?

10 / 10

MATEMATİK 2.10

814 sayısının en yakın onluğa yuvarlatılmışına 200 eklendiğinde sayı ne olur ?

Your score is

The average score is 10%

0%

0
Created on By user3

MATEMATİK 3. SINIF - 2. ÜNİTE 3. TEST

  • 10 soruluk bir test , her soru için 10 puan .

 

BAŞARILAR. 

1 / 10

MATEMATİK 3.1

Aşağıdaki toplama işlemlerinden hangisi yanlıştır

2 / 10

MATEMATİK 3.2

'' 1 - 5 - 2 '' Rakamları ile birer kere yazılabilecek en büyük ve en küçük sayıların toplamı kaçtır ?

3 / 10

MATEMATİK 3.3

15 + ..... = 45  toplama işleminde boş bırakılan yere hangi rakam gelir ?

4 / 10

MATEMATİK 3.4

130 + 70 sayısının toplamı 120 sayısından kaç fazladır ?

5 / 10

MATEMATİK 3.5

'' 3 a 2 + 100 = 442 '' işleminde '' a '' yerine hangi rakam gelir ?

6 / 10

MATEMATİK  3.6

45 elmanın 40 fazlası kaç eder ?

7 / 10

MATEMATİK  3.7

234 + 489 =

toplama işleminin sonucu kaçtır ?

8 / 10

MATEMATİK 3.8

" ..... + 200 = 400 " işleminde verilmeyen toplanan kaçtır ?

9 / 10

MATEMATİK 3.9

Ali 15, Mehmet 10, Celil 5 yaşındadır. Bunların üçünün yaşları toplamı kaçtır ?

10 / 10

MATEMATİK 3.10

198 + 791 =

toplama işleminin sonucu kaçtır ?

Your score is

The average score is 0%

0%

0
Created on By user3

3. SINIF MATEMATİK - 3. Ünite testi (çarpma işlemi) 4. TEST

  • BAŞARILAR ♥

1 / 10

MATematik 4.1 

" 15 + 15 + 15 + 15 " işleminin çarpma işlemi biçiminde yazılışı aşağıdakilerden hangisidir ?

 

2 / 10

matematik 4.2

" 28 x 100= ? " işleminin sonucu kaçtır ?

3 / 10

matematik 4.3

'' 10 x 5 = ? '' işleminin sonucu kaçtır ?

4 / 10

matematik 4.4

'' 4 x 9 = ? '' işleminin sonucu kaçtır ?

5 / 10

matematik 4.5

Bir basamaklı en büyük sayı ile iki basamaklı en büyük çift sayının çarpımı kaçtır ?

6 / 10

matematik 4.6

Saatte 80 km hızla giden bir otomobil 7 saatte kaç km yol gider ?

7 / 10

matematik 4.7

Ümit kumbarasına günde 6 TL atıyor. Ümit 2 haftada kaç TL para biriktirmiş olur ?

8 / 10

matematik 4.8

" Yetmiş iki çarpı sekiz eşittir beş yüz yetmiş altı " biçiminde okunan ifade aşağıdakilerden hangisidir ?

9 / 10

matematik 4.9

6 cevizin 4 katının 3 fazlası kaç eder ?

10 / 10

matematik 4.10

Bir doğal sayıyı " 0 " ile çarparsak çarpım kaç olur ?

Your score is

The average score is 0%

0%

0
Created on By user3

3. Sınıf matematik 3. Ünite testi (bölme işlemi) 5. test

başarılar . ◊

1 / 10

mat. 5.1

40' ın 4' e bölümünden bölüm kaç olur ?

2 / 10

mat. 5.2

Bir bölme işleminde bölünen 15, bölüm 3 olduğuna göre kalan kaç olur ?

3 / 10

mat 5.3

28 ÷ ? = 7

Soru işareti ile gösterilen yere hangisi gelmelidir ?

4 / 10

Bir bölme işleminde bölen 5, bölüm 8 olduğuna göre bölünen en çok kaç olur ?

5 / 10

mat. 5.5

Bir bölme işleminde bölen 5, bölüm 8 olduğuna göre bölünen en az kaç olur ?

6 / 10

mat. 5.6

40 sayısına hangi sayının yarısı eklenirse sonuç 100 olur ?

7 / 10

mat. 5.7

? ÷ 6 = 5

Soru işareti ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi gelir ?

8 / 10

mat. 5.8

Bir bölme işleminde bölen 8, bölüm 14, kalan ise 0' dan farklı bir sayı olduğuna göre bölünen sayı aşağıdakilerden hangisi olamaz ?

9 / 10

mat. 5.9

Kalansız bir bölme işleminde bölüm 6, bölen 22 olduğuna göre bölünen kaç olur ?

10 / 10

mat. 5.10

72 ÷ 6 = ?

Soru işareti ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi gelir ?

Your score is

The average score is 0%

0%