fbpx
2
Created on By user5

TÜRKÇE 1. Test

Sözcükte Anlam (Çok Anlamlılık) ile ilgili 12 soruluk bir test

1 / 12

türkçe 1.1
Yağmurla birlikte toprak da yumuşadı hatta biraz kay-
I
ganlaştı. Yağmur sırasında ya da sonrasında yumuşamış
II
toprakta “çivi oyunu” oynayabilirsiniz. Bunun için ucu sivri
III
bir tahta parçası ya da uzunca bir çivi bulmanız yeterlidir.
IV
Merve, okuduğu metinlerde anlamını bilmediği sözcüklerle
bir sözlük oluşturacaktır.
Buna göre numaralanmış sözcükleri sözlük sırasına
göre nasıl sıralamalıdır?

2 / 12

türkçe 1.2

2 ve 3. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

 

Bahar güneşi Tuna’nın durgun sularının üzerinden geçen
I II
Zincirli Köprü’ye gölge düşürmüş. Arkamda sade ve anıtsal
yapılarıyla Buda tepeleri, önümdeyse hareketli Peşte
III
dümdüz uzanıyor. Bu şehrin göz alıcı manzarası beni
büyülüyor.
IV
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi mecaz
anlamıyla kullanılmıştır?

 

3 / 12

türkçe 1.3

“Uzanmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde
bu parçadaki anlamıyla kullanılmıştır?

4 / 12

türkçe 1.4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün
kazandığı anlam yay ayraç içinde yanlış verilmiştir?

5 / 12

türkçe 1.5

İnsanların yaşamından kesitler yakalayan kısa öykü günümüzde
daha çekici(1) hâle geldi. Kısa öykü(2) üzerine ya-
yınlar da arttı. Bugün, öyküyü hayatımızın anlatımı(3) olarak
düşünmemiz hiç de şaşırtıcı değil.
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin anlam özelliği
aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

6 / 12

türkçe  1.6

“Bakmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde
“Bir şeyin yüzü bir yöne doğru olmak” anlamında kullanılmıştır?

7 / 12

türkçe 1.7
Günümüzde dünyanın dört bir yanındaki insanların eğlence
kaynağı olan uçurtmaların binbir renk, çeşit ve büyüklükteki
örneklerine rastlanıyor.
Bu cümledeki altı çizili sözcüğün anlamı aşağıdakilerden
hangisidir?

8 / 12

türkçe 1.8

I. Türkçe, kök ve eklerden oluşan bir dildir.
II. Şarkının notalarını unutunca duraksadı.
III. Babam bugün yurt dışı gezisine çıktı.
IV. Farklı etkinlikler yaparak da dinlenebiliriz.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde terim anlamlı
sözcük kullanılmıştır?

9 / 12

türkçe 1.9

“Dönmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde
“Bırakılan bir konu veya işe başlamak” anlamında kullanılmıştır?

10 / 12

türkçe 1.10

“Kurmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde
“Bir şeyi oluşturan parçaları birleştirerek bütün duruma
getirmek” anlamında kullanılmıştır?

11 / 12

türkçe 1.11

Kapıdan içeri girer girmez danışmadaki görevli beni güler
yüzle karşıladı ve şöyle dedi:
─ Dur, söyleme! Kararını ben tahmin edeyim.
─ Tamam, sen söyle, dedim.
─ Annenden, babandan izin kopardın; artık bizimle
çalışıyorsun, değil mi?
Bildin, dedim gülümseyerek.
kırmızı renkle yazılmış sözcüğün bu parçada kazandığı anlam aşağıdakilerden
hangisidir?

12 / 12

türkçe 1.12

● Neredeyse bürodaki bütün işleri ben çeviriyorum.
● Evin bahçesini örgülü telle çevirmişlerdi.
● Arkadaşımla yürürken bir adam bizi çevirip adres sordu.
Aşağıdakilerden hangisi, “çevirmek” sözcüğünün bu
cümlelerde kazandığı anlamlardan biri değildir?

Your score is

The average score is 0%

0%

0
Created on By user5

TÜRKÇE 2.Test

Sözcükte Anlam  (Sözcükler Arası Anlam İlişkisi - Söz Sanatları) ile ilgili 12 soruluk bir test

1 / 12

TÜRKÇE 2.1

● I ve II. sözcük arasında zıt anlamlılık ilişkisi vardır.
● I ve III. sözcük arasında eş anlamlılık ilişkisi vardır.
Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinde sözcükler
yanlış sıralanmıştır?

2 / 12

TÜRKÇE 2.2

Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler eş sesli
değildir?

3 / 12

TÜRKÇE 2.3

Gece konaklamalı bir kamp, dinginliği ve huzuru bulmak
adına mükemmel bir etkinliktir. Anadolu toprakları, bu et-
kinlik için son derece elverişlidir. Dört mevsim kamp yap-
maya müsait dağlarımız, yaylalarımız, göl kenarlarımız
ve sahillerimiz var. Her türlü deneyim seviyesine uygun
kamp rotalarımız sizleri bekliyor.
Bu parçada kırmızı renkle yazılmış sözcüklerden hangisi anlamca
diğerlerinden farklıdır?

4 / 12

TÜRKÇE 2.4

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zıt anlamlı sözcükler
kullanılmamıştır?

5 / 12

TÜRKÇE 2.5

● Onun kabiliyetli bir genç olduğunu hemen anlamış.
● Doğum günü için güzel bir hediye aldım.
● Trafikte uyarı levhalarına dikkat etmeliyiz.
● Bu sabah hastaneye çok erken gittik.
Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlelerdeki altı çizili
sözcüklerden herhangi birinin eş anlamlısı değildir?

6 / 12

TÜRKÇE 2.6

● Soba borusundaki kurumu temizlerken elleri kapkara
olmuştu.
● En son, dedesi ve babaannesi sağ iken köye gelmişlerdi.
● Çocuklar denize girip yüzmek için can atıyorlar.
● Gözlerinden, kırları artan sakalına bir iki damla yaş
düştü.
Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlelerdeki kırmızı renkkli
sözcüklerden herhangi birinin eş seslisinin anlamı
değildir?

7 / 12

TÜRKÇE 2.7

Kalbim al renkli bir çiçek
Ruhum üstündeki böcek
Size sevgim büyük gerçek
Renk renk kokulu çiçekler
Bu dörtlükte geçen “ruh” sözcüğü aşağıdakilerden
hangisine benzetilmiştir?

8 / 12

TÜRKÇE 2.8

Güneş ufuklara saplarken mızrak,
Şehirlerden uzak, köylerden uzak
Geçmiş günlerimi hep unutarak
Süslü rüyalara dalasım gelir.
Bu dörtlükte kişileştirilen unsur aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 12

TÜRKÇE 2.9

Aşağıdaki dizelerden hangisinde kişileştirme vardır?

10 / 12

TÜRKÇE 2.10

Gideceksin buralardan gün gelecek,
Yavaş yavaş kaybolacak bindiğin tren,
Eriyen karlar gibi içinden
Bütün sıkıntıların akıp gidecek.
Bu dörtlükte yer alan benzetmenin benzeyen ve benzetilen
unsurları aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?

11 / 12

TÜRKÇE 2.11

Uçsuz bucaksız köylerimizde kuşlar gibi
Her sabah çocuklar size uçar
Ama küçük, ama büyüyen, ama güleç
Alın benim gönlümden de o kadar.
Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

12 / 12

TÜRKÇE 2.12

Ahsen, yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş
sözcüklerin Türkçe karşılıklarını kullanmak istemektedir.
I. Bu metodu gözden geçirmemiz gerekiyor.
II. Blender alırsak işimiz çok kolaylaşacak.
III. Şov yapmaya devam ederse uyaralım.
IV. Virajı geçince sağda bir konak var.
Buna göre aşağıdakilerden hangisini numaralanmış
cümlelerdeki kırmızı renkli sözcüklerden herhangi birinin
yerine kullanamaz?

Your score is

The average score is 0%

0%

0
Created on By user5

TÜRKÇE 3.Test

Kökler ve Ekler ile ilgili 12 soruluk bir test

1 / 12

TÜRKÇE 3.1

Kök, bir sözcüğün parçalanamayan anlamlı en küçük
parçasıdır. Kökün, kelimenin bütünüyle anlam ilişkisinin
bulunması gerekir.
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde kelimenin
kökü yanlış gösterilmiştir?

2 / 12

TÜRKÇE 3.2

Türkçede kökler, isim kökleri ve fiil kökleri olmak üzere
ikiye ayrılır. Varlıkların, kavramların, duyguların ismi olan
köklere isim kökü; iş, oluş, durum bildiren köklere ise fiil
kökü denir.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki sözcük köklerinden
hangisi fiildir?

3 / 12

TÜRKÇE 3.3

Yapım ekleri, sonuna geldiği sözcüğün yeni bir anlam kazanmasını
sağlayan eklerdir.
Buna göre aşağıdaki kırmızı renkli sözcüklerin hangisinde
yapım eki yoktur?

4 / 12

TÜRKÇE 3.4

İsimden isim yapım eki olan -lık eki; yer, araç-gereç, meslek
bildiren isimler türetir.
Buna göre ‟-lık” eki aşağıdaki  sözcüklerin
hangisinde yer ismi türetmiştir?

5 / 12

TÜRKÇE 3.5

Kök, bir sözcüğün parçalanamayan, anlamlı en küçük
parçasıdır. Başka bir deyişle sözcükte bulunan tüm ekler
çıkarıldıktan sonra geriye kalan anlamlı kısım, o sözcüğün
kökü sayılmaktadır. Bir sözcüğün kökü, o sözcüğün
tamamı ile anlam bakımından ilişkili olmak zorundadır.
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde sözcüğün kökü
yanlış gösterilmiştir?

6 / 12

TÜRKÇE 3.6

Yapım ekleri, sonuna geldiği sözcüğün anlamını değiştiren
eklerdir.
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde “sebze” sözcüğünün
aldığı ek, yapım eki değildir?

7 / 12

TÜRKÇE 3.7

Ey köyleri hududa bağlayan yaslı(I) yollar
Dönmeyen yolculara(II) ağlayan yaslı yollar!( III)
Ey garip çizgilerle(IV) dolu han duvarları
Ey hanların gönlümü sızlatan duvarları!...
Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi
sözcüğün anlamını değiştiren bir ek almamıştır?

8 / 12

TÜRKÇE 3.8

“Yaz-” sözcüğü aşağıdaki eklerden hangisinin eklenmesiyle
“Bir kimse veya bir olayın anısını yaşatmak için
bir şey üzerine kazılan yazı” anlamı kazanır?

9 / 12

TÜRKÇE 3.9

Bu tabloda numaralanmış bölümlerden hangisinde
yer alan sözcükler belirtilen ekleri almamıştır?

Question Image

10 / 12

TÜRKÇE 3.10

Aşağıda yay içinde gösterilmiş sözcüklerden hangisinin aldığı ek
diğerlerinden farklıdır?

11 / 12

TÜRKÇE 3.11

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yay içindeki sözcük,
kök durumunda değildir?

12 / 12

TÜRKÇE 3.12

“-cık” eki, sözcüklerin sonuna gelerek küçültme, acıma,
azlık, sevgi, şefkat bildiren adlar türetir.
Buna göre “-cık” eki aşağıdaki altı çizili sözcüklerin
hangisine “küçültme” anlamı katmamıştır?

Your score is

The average score is 0%

0%

0
Created on By user5

TÜRKÇE 4.Test

Sözcükte Anlam ile ilgili 10 soruluk bir test

1 / 10

TÜRKÇE 4.1

'' Koyu '' sözcüğü aşağıda verilen cümlelerin hangisinde '' Aşırı '' anlamıyla kullanılmıştır ?

2 / 10

TÜRKÇE 4.2

'' Yaşamak '' sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde '' oturmak '' anlamında kullanılmıştır ?

3 / 10

TÜRKÇE 4.3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde '' yaşlı '' sözcüğü diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır ?

4 / 10

TÜRKÇE 4.4

'' Doğru '' sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde '' yanlışsız - eksiksiz '' anlamında kullanılmıştır ?

5 / 10

TÜRKÇE 4.5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde '' geniş '' kelimesinin zıt anlamlısı kullanılmıştır ?

6 / 10

TÜRKÇE 4.6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı sözcük yoktur ?

7 / 10

TÜRKÇE 4.7

  1. Balkondaki işe yaramaz eşyaları depoya koydum.
  2. Amcama göre, yaramaz bir çocuktum.
  3. Öğretmen, sınıftaki yaramaz çocukların velileriyle görüştü.

'' Yaramaz '' sözcüğü yukarıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır ?

8 / 10

TÜRKÇE 4.8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde '' şık '' sözcüğü diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır ?

9 / 10

TÜRKÇE 4.9

'' Üst '' sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde '' artan, geriye kalan, bölüm '' anlamında kullanılmıştır ?

10 / 10

TÜRKÇE 4.10

  1. aç - tok
  2. yüksek - alçak
  3. uzun - kısa
  4. kaygı - tasa

Yukarıdaki sözcüklerden hangisi anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır ?

Your score is

The average score is 0%

0%

1
Created on By user5

Türkçe 5.Test

1 / 10

Türkçe 5.1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlam kullanılmamıştır ?

2 / 10

Türkçe 5.2

'' Sıcak '' sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır ?

3 / 10

Türkçe 5.3

Aşağıda verilen cümlelerdeki koyu renkli sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanılmıştır ?

4 / 10

Türkçe 5.4

Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde mecaz anlamında kullanılmayan bir sözcük vardır ?

5 / 10

Türkçe 5.5

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde terim anlamlı sözcükler vardır ?

6 / 10

Türkçe 5.6

Aşağıdakilerden hangisi terim anlamlı değildir ?

7 / 10

Türkçe 5.7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan atasözü mecaz anlamlı değildir ?

8 / 10

Türkçe 5.8

Aşağıdakilerin hangisinde gerçek anlam vardır ?

9 / 10

Türkçe 5.9

'' Uyumak '' kelimesi hangi seçenekte yan anlamda kullanılmamıştır?

10 / 10

Türkçe 5.10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı sözcük kullanılmamıştır ?

Your score is

The average score is 0%

0%