fbpx
3
Created on By user6

Fen Bilimleri Güneş Sistemi ve Tutulmalar1. unite

her sorı 10.buan

başarılar

1 / 10

fen 1.1 güneş

Tablodaki verilere göre hangi gezegenin bir günü bir yılından daha uzundur ?

Question Image

2 / 10

fen 1.2 güneş

 

Güneş sistemine ait ve Güneş’e uzaklıklarına göre sıralanmış A, B, C ve D gezegenleri hakkında şu bilgiler veriliyor:

 • A gezegeninde yaşam yoktur.
 • B gezegeninden hemen sonra asteroit kuşağı başlar.
 • C gezegeni Güneş sisteminin en büyük üçüncü gezegenidir.

Buna göre,

 1. A gezegeni Merkür’dür.
 2. B gezegeni Mars’tır.
 3. D gezegeni Neptün’dür.

bilgilerinden hangileri kesinlikle doğrudur ?

3 / 10

fen 1.3 güneş

 

Yukarıdaki görsele göre asteroitler ile ilgili verilen bilgilerden hangisine ulaşılamaz ?

4 / 10

fen 1.4 güneş

Şekilde Güneş sistemindeki sekiz gezegen Güneş’e uzaklıklarına göre sıralanmış ve bu gezegenlerin uydu sayıları belirtilmiştir.

 

 

Buna göre verilen gezegenler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

5 / 10

fen 1.5 güneş

Güneş sistemindeki bazı gezegenler K, L, M ve N harfleri ile temsil edilerek bu gezegenlerle ilgili aşağıdaki grafikler çizilmiştir.

 

 

Grafiklerdeki verilere göre yapılan,

 1. K, L ve M gezegenleri gazsal olabilir.
 2. L, Dünya ise N, Mars olabilir.
 3. K, halkalı bir gezegen olabilir.

yorumlarından hangileri doğrudur ?

6 / 10

fen 1.6 güneş

 

Verilen doğa olayı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur ?

7 / 10

fen 1.7 güneş

 

 

Buna göre yapılan eşleştirmelerden hangisi doğrudur ?

8 / 10

fen 1.8 güneş

 1. Dünya'dan 400, Ay'dan 100 kat büyük
 2. Dünya'dan 4, Ay'dan 100 kat büyük
 3. Dünya'dan 100 Ay'dan 400 kat büyük
 4. Dünya'dan 4, Ay'dan 400 kat büyük

Yukarıda verilen açıklamalardan hangisinde Güneş'in Dünya ve Ay'a göre büyüklük oranı doğru verilmiştir ?

9 / 10

fen 1.9 güneş

Dünya, Güneş ve Ay arasındaki büyüklük sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

10 / 10

fen 1.10 güneş

 1. Dünya'nın Ay'dan büyük olması
 2. Ay'ın ile Dünya'nın hareket sürelerinin farkı
 3. Ay'ın kendi etrafında dönmesi

Ay takvimi ile Güneş takvimi arasındaki gün farkının nedeni yukarıdakilerden hangisi veya hangileri olabilir ?

Your score is

The average score is 30%

0%

0
Created on By user6

FEN 1.UNİTE DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ

HER SORU 10.BUAN

BAŞARILAR

1 / 10

FEN 1.1 DESTEK

Aşağıda verilen kemiklerden hangisi kısa kemiktir?

2 / 10

FEN 1.2 DESTEK

Aşağıda verilenlerden hangisi, kol ve bacakların hareket ettirilmesinde etkili değildir?

3 / 10

FEN 1.3 DESTEK

Aşağıdakilerden hangisi iskeletin vücudumuzdaki hayati organları koruyan kısımlarından biri değildir?

4 / 10

FEN 1.4 DESTEK

Aşağıda verilen kemiklerden hangisi, gövde iskeletinde bulunmaz?

5 / 10

FEN 1.5 DESTEK

Kemiğin enine kalınlaşmasını ve onarımını aşağıdakilerden hangisi sağlar?

6 / 10

FEN 1.6 DESTEK

Aşağıdaki organlardan hangisinin çalışmasında kaslar etkili olmaz?

7 / 10

FEN 1.7 DESTEK

I. Sarı ilik bulundurma
II. Kırmızı ilik bulundurma
III. Mineral madde taşıma
Yukarıdakilerden hangileri tüm kemikler için ortak özelliktir?

8 / 10

FEN 1.8 DESTEK

Kafatası kemikleri dış etkilere karşı, aşağıdaki organlardan hangisini korur?

9 / 10

FEN 1.9 DESTEK

Felç olan bir insanın yaşamında, aşağıdaki faaliyetlerden hangisi aksar?

10 / 10

FEN 1.10 DESTEK

Düşme, çarpma, zorlama gibi sonucunda oluşan kemiklerdeki çatlamalar, aşağıdaki kısımlardan hangisi tarafından onarılır?

Your score is

The average score is 0%

0%

0
Created on By user6

FEN 1,UNİTE

HER SORU 12,5

BAŞARLILAR

1 / 8

1İ1 FEN Güneş ve Ay tutulmaları birer tam gölge olayıdır. Bu yüzden ışığın doğrusal olarak yayıldığını kanıtlayan örnekler olarak
verilebilir. Tam Güneş tutulmasında Güneş bir süre görülemez. Ancak bazı Ay tutulmalarında Ay, bakır kırmızısı
bir hâl alarak gözlenebilir.
Ay tutulması
Buna göre bazı Ay tutulmalarında Ay’ın kırmızı bir hâl alarak görülebilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi
olabilir?

 

2 / 8

1,2 FEN

Yukarıdaki görsele göre asteroitler ile ilgili verilen bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

Question Image

3 / 8

1,3 FEN

Verilen doğa olayı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

Question Image

4 / 8

1,4 FEN

Yukarıdaki fotoğraf Arizona Çölü’nde yer alan bir gök taşı çukuruna aittir. Bu çukurun 49.000 yıl önce oluştuğu, çukuru
oluşturan gök taşının kütlesinin 300.000 ton olduğu düşünülüyor. 45 m genişliğindeki bir demir-nikel karışımından oluşan bu
gök taşının Dünya’ya yaklaşık 65.000 km/h hızla çarptığı tahmin ediliyor.
Buna göre gök taşı ve oluşturduğu çukurların incelenmesiyle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Question Image

5 / 8

1,5 FEN

Fen Bilimleri dersinde Güneş ve Ay tutulmaları ile ilgili modeller oluşturmak için okul bahçesinde yer alan görseldeki
oyun parkuru kullanılacaktır.
Öğretmen, modelleri oluşturmak için sınıftaki bazı öğrencilere ışık kaynağı, basketbol topu ve hentbol topunu şu şekilde
dağıtıyor:
Işık kaynağı : Ali, Ömer, Sabri, Kaan
Basketbol topu : Betül, Veli, Gülsüm, Elif, Şükrü
Hentbol topu : Sevgi, Nida, Merve, Buse, Emine
Etkinlik parkuru ve öğrencilere dağıtılan malzemeler dikkate alındığında,
I. Her modelde en az bir erkek öğrenci yer almak zorundadır.
II. Işık kaynağını alan öğrenciler doğru bir modelde orta noktada yer alamaz.
III. Her modelde kız öğrenciler köşelerde yer almalıdır.
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

Question Image

6 / 8

1,6 FEN

Buna göre verilen gezegenler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Question Image

7 / 8

1,7 FEN

Aşağıdaki şekil Jüpiter uydularının yörüngelerinin oluşturduğu karmaşık bir bulutu göstermektedir.
Güneş sistemindeki en büyük uydu Jüpiter’in uydusu olan Ganimede’dir. Merkür’den daha büyük olan Ganimede neredeyse
Mars kadardır.
Merkür ve Mars gezegen olarak sınıflandırılıyorken Ganimede’nin gezegen olmamasının nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?

Question Image

8 / 8

1,8 FEN

Öğretmen kalan gezegenlerle ilgili aşağıdaki bilgileri vermiştir.
• Bunlardan biri “Kızıl Gezegen” adı ile bilinir.
• Güneş’e uzaklık bakımından yedinci sıradaki gezegen bu alanda yer alır.
• Güneş sisteminin en büyük gezegeni buradadır.
Bu bilgilere göre 3. adımda çıkarılan gezegen aşağıdakilerden hangisidir?

Question Image

Your score is

The average score is 0%

0%

0
Created on By user6

FEN BİLİMLERİ 2 UNİTE

HER SORU 10 BUAN

1 / 10

2.1 fen

6.Sınıf Boşaltım Sistemi Çözümlü Test Soruları
Hangisi boşaltım sistemi organlarından
değildir?

 

 

2 / 10

2.2 fen

Sağlıklı bir insanın idrarında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

3 / 10

2.3 fen

Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzdan uzaklaştırılması gereken atık maddelerden biri
değildir?

4 / 10

2.4 fen

Hangisi Boşaltım sistemi sağlığı için zararlı değildir?

5 / 10

2.5 fen

Aşağıdakilerden hangisi böbreklerde görülen hastalıktır?

6 / 10

2.6 fen

Zehirli bir madde olan amonyağın üreye çevrildiği organ hangisidir?

7 / 10

2.7 fen

Aşağıda verilen organlardan hangisi vücudumuzda oluşan atık maddelerin atılmasında görev
almaz?

8 / 10

2.8 fen

Boşaltım sisteminin sağlığını korumak için;
I. Bol miktarda su içilmeli
II. İdrar uzutulmamalı
III. Aşırı tuzlu baharatlı yiyeceklerden uzak durulmalı
İfadelerinden hangileri doğrudur?

9 / 10

2.9 fen

Aşağıdakilerden hangisi boşaltım sistemi hastalığıdır?

10 / 10

2.10 fen

Kanın süzülmesini sağlayan nefronlanımızda bulunur?

Your score is

The average score is 0%

0%

0
Created on By user6

FEN 2 UNİTE SOLUNUM SİSTEMİ

HER SORU 10.BUAN

BAŞARILAR

1 / 10

FEN 2.1 SOLUNUM 

Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarından değildir?

2 / 10

FEN 2.2 SOLUNUM 

Akciğerler de gaz alış-verişi nerede gerçekleşir?

Question Image

3 / 10

FEN  2.3 SOLUNUM 

Aşağıdakilerden hangisi soluk alıp vermeyi hızlandırmaz?

4 / 10

FEN 2.4 SOLUNUM 

Aşağıdakilerden hangisi akciğerin solunum organı olmasının insana sağladığı yararlardan değildir?

5 / 10

FEN 2.5 SOLUNUM 

Aşağıdakilerden hangisi, soluk alma sırasında gerçekleşmez?

6 / 10

FEN 2.6 SOLUNUM

Aşağıdakilerin hangisinde solunum sistemindeki yapılar yutaktan başlayarak doğru sıralanmıştır?

7 / 10

FEN 2.7 SOLUNUM 

Burnun solunumla ilgili görevlerine;
I. Kuru havanın nemlendirilmesi
II. Serin havanın ısıtılması
III. Havadaki tozların tutulması olaylarından hangileri örnek verilebilir?

8 / 10

FEN 2.8 SOLUNUM 

İnsanda solunumla enerji üretme olayının gerçekleşmesi için;
I. Besin
II. Karbondioksit
III. Oksijen
maddelerinden hangileri gereklidir?

9 / 10

FEN 2.9 SOLUNUM 

Aşağıdakilerden hangisi akciğerlerin sağlığını korumada etkili değildir?

10 / 10

FEN 2.10 SOLUNUM 

Gırtlak aşağıdaki durumların hangisinde soluk borusunu kapatır?

Your score is

The average score is 0%

0%

0
Created on By user6

FEN 2 DOLAŞIM SİSTEMİ

HER SORU 10.BUAN

BAŞARILAR

1 / 10

FEN 2.1 DOLAŞIM 

Aşağıdakilerden hangisi kanın görevlerinden değildir?

2 / 10

FEN 2.2 DOLAŞIM 

Kırmızı kan hücreleri aşağıdaki yapılardan hangisinde üretilir?

3 / 10

FEN 2.3 DOLAŞIM 

Aşağıdakilerden hangisi alyuvarlar için yanlış bir bilgidir?

4 / 10

FEN 2.4 DOLAŞIM

İnsanda akyuvar sayısının azalmasıyla aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir?

5 / 10

FEN 4.5 DOLŞIM

Aşağıdakilerden hangisi kan hücrelerinden değildir?

6 / 10

FEN 4.6 DOLAŞIM

Küçük kan dolaşımı ile hangi olay gerçekleştirilir?

7 / 10

FEN 4.7 DOLAŞIM

Kanın yapısında kan pulcukları (trombositler) bulunmasaydı ne olurdu?

8 / 10

FEN 4.8 DOLAŞIM 

Aşağıdaki durumların hangisinde insanda kanda akyuvar sayısı artmaz?

9 / 10

FEN 4.9 DOLAŞIM 

I. Aort atar damarı
II. Akciğer toplardamarı
III. Akciğer atar damarı
Yukarıdaki damarlardan hangileri büyük dolaşımda görevlidir?

10 / 10

FEN 4.10 DOLAŞIM 

Aşağıdakilerden hangisi kılcal damarın görevi değildir?

Your score is

The average score is 0%

0%

0
Created on By user6

FEN 2. ÜNİTE

HER SORU 10.BUAN

BAŞARILAR

1 / 10

FEN  2.1 VÜVUD

Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi organlarından biri değildir?

2 / 10

FEN 2.2 VÜCUD

Metabolizma sonucu oluşan atıkların ve fazlalıkların dışarıya atılmasına boşaltım denir.
Aşağıda verilen organlardan hangisi boşaltıma yarımcı olmaz?

3 / 10

FEN 2.3 VÜCUD

Böbreklerde kanın süzülmesini sağlayan kısım aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 10

FEN 2.4 VÜCUD

Aşağıda verilen organ ikililerinden hangisi kanda bulunan su ve tuzun beraberce dışarı atılmasında görevlidir?

5 / 10

FEN 2.5 VÜCUD

Aşağıda verilen bezlerden hangisi hem iç, hem de dış salgı üretir.

6 / 10

FEN 2.6 VÜVUD

I. Beyincik – Denge
II. Beyin – Öğrenme
III. Omurilik soğanı – Düşünme
Yukarıdaki sinir sistemi organlarından hangilerinde görev ilişkisi yanlış verilmiştir?

7 / 10

FEN 2.7 VÜVUD

İç kulaktaki yarım daire kanalları;
I. Ses dalgalarını kulak zarına iletme
II. Vücut dengesinin sağlanmasına yardımcı olma
III. Kulak zarının yüksek hava basıncından zarar görmesini önleme
görevlerinden hangilerini gerçekleştirebilir?

8 / 10

FEN 2.8 VÜVUD

Gözün damar tabakasında;
I. Göz bebeği
II. İris
III. Kornea
kısımlarından hangileri bulunur?

9 / 10

FEN 2.9 VÜCYD

Tatlı bir besin yiyen insan bu besinin tadını dilin hangi kısmıyla algılar?

10 / 10

FEN 2.10 VÜCUD

Aşağıdakilerden hangisi burunun görevlerinden değildir?

Your score is

The average score is 0%

0%

0
Created on By user6

IŞIK VE SES 3 UNİTE

HER SORU 10.BUAN

BAŞARILAR

1 / 10

FEN 3.1 IŞIK 

K ışınının ayna ile yaptığı açı 30o dir.
Buna göre K ışınının yansıma açısı kaç derecedir?

Question Image

2 / 10

FEN 3.2 IŞIK

Şekildeki düz aynaya gelen ışın aynadan yansıdıktan sonra A, B, C ve D noktalarının hangisinden geçer?

Question Image

3 / 10

FEN 3.3 IŞIK

Düzlem aynada oluşan görüntü özellikleri için aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
I. Görüntü düzdür.
II. Görüntünün boyu cismin boyuna eşittir.
III. Görüntünün aynaya uzaklığıyla cismin aynaya uzaklığı eşittir.

4 / 10

FEN 3.4 IŞIK

Yukarıdaki şekilde, gözlemcinin elmayı görebilmesi için düzeneğe en az kaç tane düzlem ayna yerleştirmek gerekir?

Question Image

5 / 10

FEN 3.5 IŞIK

Aşağıdakilerden hangisi ışığı daha fazla soğurur?

6 / 10

FEN 3.6 IŞIK

Aşağıdakilerden hangisi dağınık yansımaya neden olur?

7 / 10

FEN 3.7 IŞIK

Şekildeki gibi ayna yüzeyine gönderilen ışın ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
I. Gelme açısı 60o 'dir.
II. Yansıma açısı 30o 'dir.
III. Gelme açısı ve yansıma açısı birbirine eşittir. 

8 / 10

FEN 3.8 IŞIK

Yansıma olayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

9 / 10

FEN 3.9 IŞIK

Aşağıdakilerden hangisi ışıkla etkileşimine göre diğerlerinden farklıdır?

10 / 10

FEN 3.10 IŞIK

Oğuz dağa doğru seslendikten 6 saniye sonra sesini tekrar duyuyor. Oğuz ile dağ arasındaki mesafe kaç metredir? (Sesin havadaki hızı 340m/s dir) 

Your score is

The average score is 0%

0%

0
Created on By user6

FEN KUVVET VE HAEKET 3 UNİTE

HER SORU 10.BUAN

BAŞARILAER

1 / 10

FEN 3.1 KUVVET

Kuvvet ölçen araca ne denir?

2 / 10

FEN 3.2 KUVVET

11 N ve 4 N büyüklüğündeki iki kuvvetin bileşkesinin en büyük değeri kaç Newton'dur?

3 / 10

FEN 3.3 KUVVET

Aşağıdakilerden hangisi kuvvet birimidir?

4 / 10

FEN 3.4 KUVVET

360 metrelik yolu 30 sn'de alan bir hareketlinin ortalama hızı kaç m/sn'dir?

5 / 10

FEN 3.5 KUVVET

Yukarıda verilen şekle göre, sürtünmesiz sistemde net kuvvetin yönü ve büyüklüğü nedir?

Question Image

6 / 10

FEN 3.6 KUVVET

Hız – zaman grafiği şekildeki gibi olan bir hareketlinin 6.sn ve 9.sn arasında aldığı yol kaç metredir?

Question Image

7 / 10

FEN 3.7 KUVVET

Hızı 36 km/sa olan bir aracın hızı kaç m/sn'dir?

8 / 10

FEN 3.8 KUVVET

6 N ve 19 N büyüklüğündeki iki kuvvetin bileşkesinin en küçük değeri kaç Newton'dur?

9 / 10

FEN 3.9 KUVVET

Hızı 18 m/sn olan bir hareketli, 4 sn'de kaç metre yol alır?

10 / 10

FEN 3.10 KUVVET

Dengeleyici kuvvet ile ilgili;
I. Büyüklüğü bileşke kuvvetin büyüklüğüne eşittir.
II. Bileşke kuvvet ile aynı doğrultudadır.
III. Bileşke kuvvet ile zıt yönlüdür.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Your score is

The average score is 0%

0%

0
Created on By user6

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 2 UNİTE

HER SORU 10.BUAN

BAŞARILAR

1 / 10

fen 2.1 düzen

I. Duyu organlarını yönetir.
II. Vücudun dengesini sağlar.
III. Bilgileri depolar.
Yukarıdakilerden hangileri sadece beynin görevidir?

2 / 10

fen 2.2 düzen

Aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleştirilmesinde omurilik herhangi bir görev alamaz?

3 / 10

fen 2.3 düzen

Aşağıdakilerden hangisi merkezi sinir sistemini oluşturan yapılar arasında yer almaz?

4 / 10

fen 2.4 düzen

Korku ve heyecan anında kanda aşağıdaki hormonların hangisinin miktarı artar?

5 / 10

FEN 2.5 DÜZEN

Aşağıdakilerden hangisi iç salgı bezi değildir?

6 / 10

FEN 2.6 DÜZEN

Refleks, dış çevreden gelen bir etkiye karşı, ani olarak istem dışı verilen tepkilerdir.
Aşağıda verilen olaylardan hangisi refleks değildir?

7 / 10

FEN 2.7 DÜZEN

* Vücut dengesini sağlama
* Kasların birbiriyle uyumlu çalışmasını düzenleme
Yukarıdaki görevleri yerine getiren sinir sistemi organı aşağıdakilerden hangisidir

8 / 10

FEN 2.8 DÜZEN

Aşağıda verilen iç salgı bezi ve salgıladıkları homon eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

9 / 10

FEN 2.9 DÜZEN

Eksikliğinde metabolizmanın yavaşlamasına neden olan hormon aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 10

FEN 2.10 DÜZEN

Aşağıdakilerden hangisi, insanda hormonların kontrolünde düzenlenen olaylardan biri değildir?

Your score is

The average score is 0%

0%