fbpx
2
Created on By user6

SOSYAL 1. UNİTE

HER SORU 10.BUAN

BAŞARILAR

1 / 10

1.1 SOSYAL 

Semih Bey, gün boyu doktor rolünü üstlendikten sonra
akşam taksiyle eve giderken müşteri rolündedir. Evine
geldiğinde ise çocuklarına karşı baba rolündedir.
Buna göre sosyal roller;
I. zaman içinde değişebilir,
II. bazıları sonradan kazanılır,
III. kişilere bazı sorumluluklar getirir
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

2 / 10

1.2 SOSYAL 

. Aşağıdakilerden hangisi ilköğretim altıncı sınıf öğ-
rencisi Bahadır’ın evde alabileceği sorumluluklardan
biri olamaz?

3 / 10

1.3SOSYAL

Ramazan ve Kurban Bayramlarında aileler, akrabalar,
komşular ve arkadaşlarımızla bir araya geliriz. Dini bay-
ramlarda pek çok geleneği yerine getiririz. Büüklerimizi
ziyaret eder, ellerini öperiz. Misafirlere ikramlarda bulunu-
ruz. Dargın olduklarımızla barışırız.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi dini bayramların
toplumsal birliğe katkılarından biri değildir?

4 / 10

1.4 SOSYAL

İsmim Yasin Yıldırım, taksicilik yapıyorum. Çocuklarım
evimizin neşesidir, onların ödevlerine yardımcı olurum.
Annem de bizimle birlikte kalıyor. Akşam eve geldiğimde
ilk iş olarak ellerini öper ve bir sıkıntısı olup olmadığını
sorarım.
Metne göre aşağıdakilerden hangisi Yasin Bey’in üst-
lendiği rollerden biri değildir?

5 / 10

1.5 SOSYAL

İsmim Zeliha, Hacı Bayram Ortaokulu’nda okuyorum.
Suriye’de başlayan olaylar nedeniyle göç edenlerden
sınıfımıza gelenler oldu. İlk başlarda onlardan çok hoş-
lanmadım. Zaten dilimizi de konuşamıyorlardı. Fakat gün
geçtikçe ve onları tanımaya başladıkça ne kadar çok sı-
kıntı çektiklerini ve zor durumda olduklarını anladım. Şim-
di onlarla çok iyyi anlaşıyyorum.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

6 / 10

1.6 SOSYAL

. Toplumsal yaşamın vazgeçilmezi olan değerlerin, örf
ve âdetlerin, gelenek ve göreneklerin nesilden nesile
aktarılmasını sağlayan kültürel öge aşağıdakilerden
hangisidir?

7 / 10

1.7 SOSYAL 

Kültürel ögelerimizden biri de düğünlerimizdir. Toplumun
her kesiminden insanların katılımıyla gerçekleşen düğün-
lerde türküler söylenir, yemekler verilir ve evlenenlerin
mutluluğu için dualar edilir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

8 / 10

1.8 SOSYAL 

İnsanların piknik yapıp açık havada eğlenme hakları
vardır. Ancak piknik yaparken çevreyi kirletmeye hakları
yoktur. Çünkü tüm insanların temiz bir çevrede yaşama
hakları vardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

9 / 10

1.9SOSYAL

9. Aşağıdakilerden hangisi sosyal yardımlaşma ve da-
yanışmanın sonuçlarından biri değildir?

10 / 10

1.10 SOSYAL 

Bir toplumu millet yapan en önemli özelliklerden biri de
ortak bir geçmişe sahip olmasıdır. Geçmişi olmayan bir
toplumun geleceği de olmaz. İbn-i Haldun şöyle der: “Ve
sen geçmişini bilerek devlet adamlarının bu kapıdan nasıl
geçtiğini anlayacaksın.”
Yukarıdaki metinde kültürel ögelerden hangisinin
önemine vurgu yapılmıştır?

Your score is

The average score is 30%

0%

0
Created on By user6

SOSYAL 2.UNİTE

HER SORU 10 BUAN

BAŞARLILAR

1 / 10

2.1 SOSYAL

Orta Asya’da karasal iklim hâkim olduğundan yaz ayları oldukça sıcak geçerken kışları oldukça soğuktur. Bölgede yaşayan
Türkler, iklimin etkisiyle diğer milletler gibi hayvancılık ve ticaretle uğraşmışlardır. Türkler, büyük hayvan sürülerine otlak ve
su bulmak için bu coğrafyada sürekli hareket hâlinde olmuşlardır. Kurdukları devletin sınırları içerisinde “yaylak” ve “kışlak”
alanlar arasında göçebe bir yaşam sürmüşlerdir. Doğaya karşı verilen mücadele Türklere sosyal, siyasi, askerî yetenekler
kazandırmıştır. Orta Asya’nın ağır iklim şartları burada yaşayan Türklerin her an tedbirli ve hazır olmasını sağlamıştır.
Buna göre Orta Asya Türk toplumu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaAz?

2 / 10

2.2 SOSYAL 

“... Kapgan Kağan oturdu. Gece uyumadı, gündüz oturmadı. Kızıl kanımı döktürerek, kara terimi koşturarak işi, gücü
verdim hep. Uzun keşif kolunu yine gönderdim hep. Siperi, nöbet yerini büyüttüm hep. Geri dönen düşmanı getirirdim.
Kağanımla ordu gönderdim tanrı korusun, bu Türk milleti arasında silahlı düşmanı koşturmadım. Damgalı atı koşturma-
dım...
Orhun Yazıtları
Verilen yazıtlarda Kök Türkler ile ilgili;
I. Askerî
II. Siyasi
III. Ekonomik
alanlarından hangilerine değinilmiştir?

3 / 10

2.3 SOSYAL

Orta Asya’da Hunlara ait olduğu kabul edilen bir kurganda yapılan kazılar sonucu altın ve gümüş eşyalar, halı ve kilimler,
demir, kılıç ve at koşum takımlarına rastlanmıştır.
Verilen bilgilere göre Orta Asya Türk Devletleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

4 / 10

2.4 SOSYAL

Türkler İslamiyet’i kabul ettikten sonra;
- Karahanlı hükümdarı Satuk Buğra Han Müslüman olmuş ve Abdulkerim adını almıştır.
- Gazneli Mahmud, Abbasi Halifesi adına hutbe okutmuş ve Türk hükümdarları arasında “Sultan” unvanını kullanan ilk
hükümdar olmuştur.
- Selçuklu Sultanı Alparslan ve Melikşah Dönemi’nde vezirlik yapan Nizamülmülk’ün çalışmalarıyla Nizamiye Medreseleri
kurulmuştur.
Buna göre,
I. Yeni eğitim kurumları açılmıştır.
II. Türkler İslam dünyasının dini lideri olmuştur.
III. Hükümdarlar İslami isim ve unvanlar almıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

5 / 10

2.5 SOSYAL

.Aşağıda Gazneli Mahmut dönemi ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir;
• “Sultan” unvanını kullanan ilk Türk hükümdarı olmuştur.
• İslamiyet’i Hindistan’da yaymak için bölgeye 17 sefer düzenlemiştir.
• Firdevsi’nin dünyaca ünlü eseri Şehnâme, Gazneli Mahmut’a yazılmıştır.
Bu bilgilere göre Gazneli Mahmut Dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

6 / 10

2.6 SOSYAL

Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerine ait;
• Tokat Niksar’da Anadolu’daki ilk medreselerden biri olan Yağıbasan Medresesi
• Erzincan Tercan’da içerisinde kervansaray, hamam, mescit ve türbe olan Mama Hatun Külliyesi
• Sivas’ta taş işlemeleri ile ünlü Divriği Ulu Camii
• Diyarbakır’da dünyanın en büyük taş kemerine sahip olan Malabadi Köprüsü
yapılmıştır.
Buna göre Anadolu’da kurulan İlk Türk beylikleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

7 / 10

2.7 SOSYAL

İpek Yolu, Çin’in Şian kentinden başlayarak Avrupa’ya kadar uzanan önemli ticaret yollarından biridir. Bu yolda ipek ticare-
tinin yanı sıra değerli taşlar, porselen, yağ, tahıl gibi değişik ürünler de taşınmış; bu yol üzerindeki şehirler, ülkeler zengin-
leşmiştir. Bu yola egemen olabilmek için devletler birbirleri ile sürekli mücadele etmişlerdir. İpek Yolu, ayrıca Doğu ve Batı
kültürü arasında köprü görevi de görmüştür.
Verilen bilgilere göre, İpek Yolu ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

8 / 10

2.8 SOSYAL 

Tarihî İpek Yolu’ndan yalnızca tüccarlar değil; yol üzerindeki ülkeler, şehirler hatta köyler büyük kazançlar elde ettiler.
Tüccarlar yyolculukları sırasında uğradıkları ülkelerin, şehirlerin ve köyylerin dillerini, sanatlarını, yyemeklerini, kıyyafetlerini öğ-
renmiş ve başka ülkelere tanıtmışlardır.
Bu parçada İpek Yolu’nun;
I. Kültür
II. Ekonomi
III. Savunma
alanlarından hangilerine etkisinden söz edilmiştir?

 

9 / 10

2.9 SOSYAL

Orta Asya’daki konargöçer Türklerin; pantolon, çizme, yelek, kemer, ceket ve gömlek gibi giyim eşyalarını kullandığı bilin-
mektedir. Türkler giysilerini koyun, kuzu ve av hayvanlarının derisi ile koyun, keçi ve deve yününden yaparlardı. İpek Yolu
ticaretine önem veren Kök Türkler ünden ve deriden kumaşlar satıp ipek kumaşlar aldılar.
Verilen bilgiye göre Türklerin;
I. Savaşçı bir millettir.
II. Hayvancılıkla uğraşmışlardır.
III. Sanatsal faaliyetlerde gelişmişlerdir.
IV. Ticarete önem vermişlerdir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

10 / 10

2.10 SOSYAL

İlk Türk devletlerinde ülke, Doğu ve Batı şeklinde ikiye ayrılarak iki hanedan üyesi tarafından yönetilmiştir. Daha üstün tu-
tulan taraf olan Doğu kısmını asıl hükümdar, Batı kısmını da hükümdarın kardeşi önetmiştir. Hükümdara devleti önetme
yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanılmış ve bu yetkiye de Kut adı verilmiştir. Devlet önetiminde hükümdara to, ken-
geş, kurultay gibi danışma meclisleri yardım etmiştir.
Parçaya göre ilk Türk devletlerinin özelliklerinden hangileriyle ilgili çıkarımda bulunulabilir?

Your score is

The average score is 0%

0%

0
Created on By user6

Sosyal Bilgiler Kültür ve Miras 1 ünite-

her sou 10.buan

başarılar

1 / 10

sosyal 1.1 kültür ve miras

Anadolu Selçukluları ve beyliklerinde sultanın ya da beyin ölümünden sonra yerlerine aileden birinin geçmesi, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

2 / 10

sosyal 1.2 kültür 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, Uygurları diğer Türk devletlerinden ayıran özelliklerden biri değildir ?

3 / 10

sosyal 1.3 kültür

Kök Türk Devleti' nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ulusalcı bir devlet olduğunu gösterir ?

4 / 10

sosyal 1.4 kültür

Asya ( Büyük ) Hun Devleti ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır ?

5 / 10

sosyal 1.5 kültür

Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam devletlerine örnek gösterilemez ?

6 / 10

sosyal 1.6 kültür

 1. Ticaret yollarının güvenliğinin sağlanması
 2. Kervanların konaklaması için kervansaraylar yapılması
 3. Çok sayıda medrese, kütüphane, imaret ve çeşme yapılması
 4. Kıbrıs kralı ve Venediklilerle ticaret anlaşmaları yapılması

Bunların hangisinin iç ve dış ticareti geliştirmeye yönelik olduğu söylenemez?

7 / 10

sosyal 1.7 kültür

13. yüzyılda Anadolu'dan İran, Suriye ve Irak'a çok sayıda koyun ve at satılmakta; Aksaray, Erzurum ve Uşak' ta üretilen halılar İslâm ülkelerine ve Avrupa' ya gönderilmekteydi. Anadolu' da üretilen pamuk ve ipekten çeşitli kumaşlar yapılıyordu. Sadece Malatya' da kumaş dokuyan 12000 tezgâh vardı. Mardin ve Muş pamukluları, Ankara ve Sivas' ın yünlü kumaşları ve Silvan' ın ipek tülleri önemli ihraç ürünlerindendi. Bu bilgilere bakarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz

8 / 10

sosyal 1.8 kültür

 1. Eski Türk devletlerinde " ordu-millet " geleneği vardı.
 2. Hakan aynı zamanda ordunun komutanıydı.
 3. Askerlik özel bir meslek sayılmaz, orduya paralı askerler bulunmazdı ve savaş zamanı kadın-erkek eli silah tutan herkes asker sayılırdı.
 4. Hayat tarzları o zamanın şartlarında türklerin asker bir millet olmasını sağlamıştır.

Yukarıdaki parçada ordu-millet geleneğinde devlet başkanının görevlerinden numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bahsedilmiştir?

9 / 10

sosyal 1.9 kültür

Aşağıdakilerden hangisi Köktürk hükümdarlarından değildir ?

10 / 10

sosyal 1.10 kültür

Buna göre, bu destan hangi Türk devletine aittir ?

Your score is

The average score is 0%

0%

0
Created on By user6

sosyal 2.unite birey ve toplum

her soru 10.buan

başarılar

1 / 10

SOSYAL  2.1 BİREY

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?

2 / 10

SOSYAL 2.2 BİREY

Bir toplumda, saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan alışkanlıklar ve davranışlara ne ad verilir ?

3 / 10

SOSYAL 2.3 BİREY

+Bir kişi ya da olaya ilişkin yeterli bir bilgi edinmeden, önceden, peşin bir karar varmış olma durumuna ne ad verilir ?

4 / 10

SOSYAL 2.4 BİREY

Kendimizi başkasının yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışmaya ne denir ?

5 / 10

SOSYAL 2.5 BİREY

İnsanların kendi mensup oldukları etnik yapının diğerlerinden üstünlüğüne inanmasına ne denir ?

6 / 10

SOSYAL 2.6 BİREY

Aşağıdakilerden hangisinin bir ön yargı ifadesi olduğu söylenemez ?

7 / 10

sosyal 2.7 birey

Aşağıdakilerden hangisi engellilere karşı takınılması gereken bir tavır değildir ?

8 / 10

sosyal 2.8 birey

Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler Dersi' nin konuları içinde yer almaz ?

9 / 10

sosyal 2.9 birey

 1. Aile içinde
 2. Arkadaşlar arasında
 3. Çalışma hayatında
 4. Akraba arasında

Yukarıdakilerden hangisindeki rolümüzü diğerlerinden sonra üstleniriz ?

10 / 10

sosyal 2.10 birey

Türk Tarih Kurumu ______ ' de tarihimizi öğrenmek, onu korumak, geliştirmek ve gelecek kuşaklara doğru bir şekilde aktarmak amacıyla ______' ün öncülüğünde kurulmuştur.

Boş bırakılan yerlere hangileri gelmelidir ?

Your score is

The average score is 0%

0%

0
Created on By user6

SOSYAL 2.UNİTE ÜRETİM DAĞITIM

HER SORU 10.BUAN

BAŞARILAR

1 / 8

SOSYAL 2.2 ÜRETİM

Doğal kaynakların, gelir sağlamak amacıyla kalıcı bir biçimde kullanılması faaliyeti ne olarak ifade edilir ?

2 / 8

SOSYAL 2.3 ÜRETİM

İnsanların hayatlarını sürdürmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıkları işlere ne denir ?

3 / 8

SOSYAL 2.4 ÜRETİM

Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerin hangisi farklı alandadır?

4 / 8

SOSYAL 2.5 ÜRETİM

İnsanlar yaşamlarını sürdürebilmek için sanayi, hizmet sektörü, tarım ve ticaret alanında çeşitli ekonomik faaliyetlerde bulunur. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik faaliyetleri etkileyen etmenler arasında değildir ?

5 / 8

SOSYAL 2.6 ÜRETİM

Adana bölümünde dokuma sanayinin çok gelişmiş olmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 8

SOSYAL 2.7 ÜRETİM

Ülkemizde en fazla yetiştirilen tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 8

SOSYAL 2.8 ÜRETİM

Ülkemizde mısır ürünü hangi bölgemizde daha çok yetiştirilmektedir?

8 / 8

SOSYAL 2.9 ÜRETİM

Ülkemizde en fazla kuru üzüm ve kuru incir hangi bölgemizde yetiştirilmektedir?

Your score is

The average score is 0%

0%

0
Created on By user6

SOSYAL BİLGİLER ETKİN VATANDAŞLIK

HER SORU 10.BUAN

BAŞARILAR

1 / 10

SOSYAL 1.2 VATANDAŞLIK

Devleti yönetme gücünün miras yolu ile bir kişinin üzerinde toplandığı yönetim şekline ne denir ?

2 / 10

SOSYAL 1.2 VATANDAŞLIK

Devleti yönetme yetkisinin Tanrı' ya ait olduğuna inanılan yönetim biçimine ne denir ?

3 / 10

SOSYAL 1.3 VATANDAŞLIK

Siyasi otoritenin, belli bir gruba ait olduğu yönetim biçimine ne denir ?

4 / 10

SOSYAL 1.4 VATANDAŞLIK

Devleti yönetme gücünün ve siyasi otoritenin millete ait olduğu yönetim biçimine ne denir ?

5 / 10

SOSYAL 1.5 VATANDAŞLIK

 1. Milli egemenlik
 2. Katılımcılık
 3. Hürriyet ve eşitlik

Yukarıdakilerden hangileri demokrasinin temel ilkelerindendir ?

6 / 10

SOSYAL 1.6 VATANDAŞLIK

Ortak görüşleri benimsemiş olan kişilerin devlet yönetiminde söz sahibi olmak amacıyla kurdukları kuruluşlara ne denir ?

7 / 10

SOSYAL 1.7 VATADAŞLIK

Demokratik yönetimlerde insanlar, görüşlerini özgürce ifade etme hakkına sahiptir. Bireylerin farklı düşüncelerinin olmasına ne denir ?

8 / 10

SOSYAL 1.8 VATANDAŞLIK

Ülkemizde cumhuriyet _______ yılında ilan edilmiştir ?

Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir  ?

9 / 10

SOSYAL 1.9 VTANDAŞLIK

Aşağıdakilerden hangisi okul meclisi projelerinin amaçlarından değildir ?

10 / 10

SOSYAL 1.10 VATANDAŞLIK

Demokrasi yönetiminin görüldüğü ilk ülke aşağıdakilerden hangisidir ?

Your score is

The average score is 0%

0%

0
Created on By user6

SOSYAL 3. UNİTE

HER SORU 10.BUAN

BAŞARLILAR

1 / 8

3.1 SOSYAL 

Bir yerin coğrafi konumu matematik (mutlak) konum ve özel (göreceli) konum olmak üzere ikiye ayrılır. Matematik konum,
o ülkenin paralel ve meridyenlere göre dünya üzerindeki yerini belirtir. Özel konum ise bir ülkenin kıtalara, denizlere, kara-
yollarına, dünyanın önemli ülkelerine göre konumunu ifade eder.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin matematik (mutlak) konumuyla açıklanamaz?

2 / 8

3.2 SOSYAL

Mine: ‘’Yaşadığım şehirde ormanlar geniş yer tutuyor. Ayrıca deniz kenarında bulunan şehrimizin iklimi de ılıman, güneşli
gün sayısı fazladır. Arazilerimiz çok geniş ve verimlidir. Bu şehir herkesin yaşamak isteyeceği bir yerdir.’’
Mine’nin yaşadığı şehirde aşağıdaki faaliyetlerden hangisinin gelişmesi için gerekli şartlardan söz edilmemiştir?

3 / 8

3.3 SOSYAL

Türkiye dağlık ve engebeli bir yeryüzü şekline sahiptir. Ortalama ükseltisi 1132 metre’dir.
Yükseklere çıkıldıkça her 200 metre de 1C° sıcaklık azalır. Türkiye’nin batısında bulunan
İzmir’den doğusunda bulunan Van’a doğru gidildikçe sıcaklık ortalamaları düşer.
Bu bilgilere göre;
I. Yükselti artışının sıcaklığı düşürdüğü
II. İzmir’in ükseltisinin Van’dan az olduğu
III. Dağların güney yamaçlarının kuzey yamaçlarından daha sıcak olduğu
yargılardan hangilerine ulaşabilir?

4 / 8

3.4 SOSYAL

Doğu illerimizde yükseltinin fazla olması kış turizmini ve hayvancılık faaliyetlerini olumlu etkilemiştir. Hayvancılığın gelişme-
si et ve süt ürünlerine bağlı tesislerin açılmasını sağlamıştır. Akdeniz ve Ege kıyılarımızda ise iklimin elverişli olması sera-
cılık ve yaz turizminin gelişmesini sağlamıştır.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

5 / 8

3.5 SOSYAL

Dünya genelinde farklı iklim tipleri görülür. Farklı iklim tiplerinde yaşayan insanların günlük yaşantıları da farklılık gösterir.
Örneğin kutup ikliminde toprak donduğundan tarım yapılamaz. Bu iklimde insanlar avcılık ve balıkçılık ile geçimini sağlar-
lar. Buzdan ve balina kemiklerinden yaptıkları igloo denilen evlerde yaşarlar. Muson ikliminde ise yağışların fazla olması
pirinç üretimini kolaylaştırmıştır. Bu iklimde yaşayan insanlar konutlarını ahşaptan yaparak çatılarında saz ve kamış kullan-
mışlardır. Ekvatoral iklimin görüldüğü yerlerde ise ağaçların fazla olması insanların evlerini ahşaptan yapmalarına sebep
olmuştur. İnsanlar ihtiyaçlarını tarım, hayvancılık yaparak ve orman ürünlerini satarak karşılarlar.
Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

6 / 8

3.6 SOSYAL

Dünyya üzerindeki bir yyerin kıtalara, okyyanuslara, geçitlere, su yyollarına ve kentlere olan uzaklığına göreceli (özel) konum
denir.
Türkiye’nin;
I. İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahiptir.
II. Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada ülkesidir.
III. Orta kuşakta yer aldığı için yıl içinde dört mevsimi belirgin olarak yaşamaktadır.
IV. Üç kıtanın birbirine en çok yaklaştığı yerde tam bir kavşak noktasında kurulmuştur.
özelliklerinden hangileri göreceli (özel) konumuyla açıklanabilir?

7 / 8

3.7 SOSYAL

Babasının tayininin yazın Ardahan’a çıkmasından dolayı ailesiyle birlikte İzmir’den yola çıkan Ahmet Ardahan’a giderken
Konyya civarlarında yyolların oldukça uzun ve düz, havanın ise oldukça sıcak olduğunu fark etmiştir. Sivas dolaylarında ise
yyolların dağların arasında geçtiğini gittikçe de havanın serinlediğini ve Erzurum ve Ardahan civarlarında da yolların biraz düz-
leşip serinliğin biraz daha arttığını fark etmiştir. Aynı zamanda ağaçların oldukça azaldığını ve bitki örtüsünün de geniş otlaklar
şeklinde olduğunu gözlemlemiştir.
Yolculuk esnasında Ahmet’in gözlemlediği bu coğrafi değişiklik Türkiye’nin;
I. İklim özellikleri
II. Yer şekilleri
III. Meridyen dereceleri
özelliklerinden hangileri ile ilgilidir?

8 / 8

3.8 SOSYAL

Kutup ikliminde toprak devamlı donmuş hâlde olduğundan bitki örtüsü yyoktur. Aynı zamanda tarım ürünleri yetiştirilemez.
Avcılık ve balıkçılık insanların önemli geçim kaynağıdır. Kışın buzdan ve balina kemiklerinden yaptıkları İgloo denilen kub-
beli, geleneksel evlerde yazın ise çadırlarda yaşarlar.
Yukarıda verilen metinden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı hangisidir?

Your score is

The average score is 0%

0%

0
Created on By user6

SOSYAL 4 UNİTE

HER SORU 10.BUAN

BAŞARILAR

1 / 10

SOSYAL  4.1 

Arkeolojik kazılar sonucunda toprak altından çıkarılan kalıntılar çıkarıldıkları yerde veya ülkemizin değişik müzelerinde sergilenerek yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisine sunulmaktadır. Bu durum ülkemize gelen ziyaretçi sayısını artırmaktadır.
Arkeolojinin aşağıdaki alanlardan hangisine katkı sağladığı söylenebilir?

2 / 10

SOSYAL 4.2

Aşağıda Bilimsel araştırma basamaklarının sıralaması verilmiştir.
I. Konu belirleme
II. Hipotez( varsayım) oluşturma
III. Bilgi ve belge toplama
IV. Hipotezleri test etme
V. Elde edilen verileri raporlama
Alp sosyal bilgiler dersinde, atık yağların geri dönüşümü ile ilgi araştırma yapmaya karar vermiştir. “Atık yağların geri
dönüştürülmesi ile hem doğal su kaynaklarının kirlenmeyeceğini hem de suda yaşayan canlıların zarar görmeyeceğini” ileri
sürmüştür.
Alp bundan sonra araştırmasına bilimsel araştırma basamaklarından hangisi ile devam etmelidir?

3 / 10

SOSYAL 4.3

Hipotez: Herhangi bir araştırmanın olası sonucuna dair yapılan tahminlerdir.
Buna göre aşağıda yapılan bilimsel araştırmanın hangi adımında hipotezde bulunulmuştur?

4 / 10

SOSYAL 4.4

Yazarların aylarca hatta yıllarca çalışarak, fikir üreterek, emek vererek yazmış oldukları eserleri, izin almadan gizlice çoğaltmak korsan ürün olarak nitelendirilir. Korsan ürünlerin satışı yasal olmadığı için, korsan satışlara vergilendirme yapılamamaktadır. Bununla birlikte eser sahipleri emeklerinin karşılığını almadıkları gibi yaratıcılıkları da etkilenmektedir.
Buna göre korsan ürün alım ve satımının aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?

5 / 10

SOSYAL 4.5

Millî Eğitim Bakanlığı ile Tübitak arasında imzalanan protokol gereğince öğrencilere farklı bilim dallarını tanıtmak, sevdirmek,
merak uyandırmak amaçlanmıştır. Bu kapsamda bilim fuarlarının desteklenmesine karar verilmiştir. Her sene okullarda öğretmenler öncülüğünde bilim fuarları düzenlenmektedir. Bu fuarlarda ortaokul ve lise öğrencilerinin, eğitim-öğretim programı çerçevesinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konularda araştırma yapacakları ortamın oluşturulması amaçlanır.
Öğrencilerin araştırmalarının sonuçlarını sergilemeleri, izleyiciler ile birlikte eğlenerek öğrenmeleri sağlanır.
Buna göre Tübitak Bilim Fuarı ilgili;
I. Öğrencilerin araştırma yapacakları konuları kendilerinin belirleyebildiğine,
II. Öğrencilere bilimi sevdirmeyi ve araştırma yapmayı amaçladığına,
III. Öğrencilerin hem öğrenme hem eğlenme imkânı elde ettiğine
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

6 / 10

SOSYAL 4.6

‘’Elinizde tuttuğunuz kitap, kağıt ve mürekkepten ibaret değildir. Yazarın alın terinin ürünüdür. Bu kitabın ortaya çıkmasında
yazarın yanı sıra matbaacı, grafiker, dizgici ve yayıncı gibi pek çok kişinin emeği vardır.
Bir kitabın korsanının veya fotokopisinin alınması pek çok kişinin emeğinin çalınması anlamına gelmektedir.
Bir yazar yazdığı kitaptan telif ücreti alamıyorsa yayıncı yaptığı masrafı karşılayamıyorsa o kitabın yeni baskı yapma ihtimali yoktur.
Buna göre metinde aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?

7 / 10

SOSYAL 4.7

Bilim insanlarının merakla beklediği Doğu Anadolu Gözlemevi Erzurum’da inşa ediliyor. Doğu Anadolu Gözlemevi proje koordinatörü, dünyanın sayılı gözlemevlerinden biri olacak proje ile ilgili şunları söyledi:
“Bütün dünyanın, astronomi ve bilim camiasının gözü bu teleskopta. Erzurum'un dünya üzerindeki konumu kurulum için
çok iyi. Ayrıca Erzurum'da kar yağışının fazla ancak nemin az olması, havanın soğuk olması, astronomik açıdan en önemli
kriterlerden. Biz kızıl ötesi gözlem yapacağımız için soğuk hava ideal bir durum. Kar yağışı da atmosferi temizlediği için
önemli.”
Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

8 / 10

SOSYAL 4.8

Alman ordusu II. Dünya Savaşı'nda Hitlerin emriyle Sovyet topraklarına girmiş, Moskova önlerine geldiğinde kar fırtınasına
yakalanmıştır. Alman ordusu üç hafta içinde Moskova’da soğuk ve buna bağlı hastalıklardan dolayı 155 bin askerini kaybetmiştir.
Yaşanan bu durum aşağıdaki bilim dallarından hangisi hakkında bilgi sahibi olmanın gerekliliğini ortaya koymaktadır?

 

9 / 10

SOSYAL 4.9

Bir yazılım firması tarafından kurulan Türkiye’nin ilk insansı robot fabrikasında seri üretime geçileceği belirtildi. Yeni üretilen
insansı robot serisinin bir çocuk tarafından bile çok rahat biçimde programlanabileceği ifade edildi. Bu robotlara, alışveriş
merkezlerinde ürün tanıtma, fuarlarda broşür dağıtma, otogar ya da havalimanlarında yol gösterme, mağazalarda tezgâhtarlık, hasta bakıcılık gibi işler bile yaptırılabilinecek. Ayrıca insansı robotun yazılımı güncellenebilecek ve değişen ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde tasarlandı.
Buna göre insansı robotların üretilmesi ve yaygınlaşması sonucunda aşağıdakilerden hangisinin olması beklenemez?

10 / 10

SOSYAL 4.10

Kitap, CD, DVD, radyo ve televizyon gibi ürünlerin üzerinde telif hakkını koruyan bandroller bulunmaktadır. Bandrol alımı
ve kullanımı ile eser nüshalarının sayısı bilinerek kontrol altında tutulmakta, kaçak ve izinsiz basımlar tespit edilmektedir.
Ayrıca bu bandroller, satın alınan ürünlerin üzerine devletçe belirli bir düzeyde vergi alındığını da göstermektedir.
Bu bilgilere göre bandrol uygulamasının amacı nedir?

Your score is

The average score is 0%

0%