fbpx

1. DÖNEM

4
Created on By user6

MAT 1 UNİTE

HER SORU 10.BUAN

BAŞARILAR

1 / 10

1.1 TAM.MAT

Aşağıdaki ifadelerden hangisi negatif bir tam sayı ile gösterilebilir?

2 / 10

1.2 TAM.MAT

Sayı doğrusunda -3 ile 5 arasında kaç tane tam sayı vardır?

3 / 10

1.3 TAM.MAT

Sayı doğrusunda A ve B harfi ile gösterilen tam sayılar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Question Image

4 / 10

1.4 TAM.MAT

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

5 / 10

1.5 TAM.MAT

IAI= 5 olduğuna göre A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır?

6 / 10

1.6 TAM.MAT

Yukarıdaki sayı doğrusu birbirine eş aralıklarla 9 nokta işaretli dir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi başlangıç noktası olarak alınırsa B ile H nin başlangıç noktasına olan uzaklıkları eşit olur?

Question Image

7 / 10

1.7 TAM.MAT

Erdem ve Oğuz sayı doğrusu üzerinde bulundukları noktalardan birbirine doğru aynı hızda yürümeye başlıyorlar. Buna göre hangi noktada karşılaşırlar?

Question Image

8 / 10

1.6 TAM.MAT

İki basamaklı en küçük negatif tam sayı aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 10

2.9 TAM.MAT

Mutlak değeri 3 den küçük olan kaç tane tamsayı vardır?

10 / 10

1.10 TAM.MAT

-4 sayısının sıfıra olan uzaklığı ile +1 sayısının 0 olan uzaklığı toplamı kaçtır?

Your score is

The average score is 60%

0%

0
Created on By user6

MAT.MUTLAK 2.UNİTE

HER SORU.10.BUAN

BAŞARILAR

1 / 10

2.1 MUTAK.MAT

“artı dördün mutlak değeri” okunuşu verilen ifadenin sembolle gösterimi hangisidir?

2 / 10

2.2 MUTLAKMAT

Mutlak değer ile ilgili verilen açıklamalardan hangisi doğrudur?

3 / 10

2.3 MUTLAK .MAT

Mutlak değeri 5 olan sayı hangsidir?

4 / 10

2.4 MUTLAK.MAT

+7 nin mutlak değeri başka hangi sayının mutlak değerine eşittir?

5 / 10

2.5 MUTAK.MAT

“+12 , −4 , 0 , +9 , −2” verilen tam sayıları mutlak değerlerine göre küçükten büyüğe sıraladığımızda ilk sayı hangisi olur?

6 / 10

2.6 MUTLAK.MAT

Hangi sayı çiftinin arasına “=” sembolü yerleştirilmelidir?

7 / 10

2.7 MUTLAK.MAT

Hastahanenin 5.katında bulunan bir hemşire, asansör ile −2.kata iniyor. Hemşire asansör ile kaç kat aşağı inmiştir?

8 / 10

2.8 MUTLAK.MAT

|−4| + |−8| toplama işleminin sonucu kaçtır?

9 / 10

2.8 MUTLAK.MAT

|−14| − |−9| çıkarma işleminin sonucu kaçtır?

10 / 10

2.10 MUTLAK.MAT

|+10| . |−8| çarpma işleminin sonucu kaçtır?

Your score is

The average score is 0%

0%

0
Created on By user6

MAT.TAM SAYILAR 2.UNİTE

HER SORU 2. BUAN

BAŞARILAR

1 / 10

2.1 TAM .MAT

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

2 / 10

2.2TAM.MAT

Aşağıdaki tam sayılardan hangisi en büyüktür?

3 / 10

2.3TAM.MAT

-4,    -8,    +5,    -1,    0

Yukarıda verilen sayılar büyükten küçüğe doğru sıralandığında 2. sırada hangi sayı olur?

4 / 10

2.4TAM.MAT

-5 ten küçük en büyük tam sayı kaçtır?

5 / 10

2.5 TAM.MAT

-12   <   I-7I   <   -2   <   -5

Yukarıda verilen sıralamada hangi iki sayının yeri değişirse sıralama doğru olur?

6 / 10

2.6 TAM.MAT

tablo sıcaklıkYukarıda bazı illerin hava sıcaklığı verilmiştir. Buna göre en soğuk ilimiz hangisidir?

7 / 10

2.7 TAM.MAT

Aşağıdakilerden hangisinin mutlak değeri en küçüktür?

8 / 10

2.8 TAM.MAT

12, -14, 0, 19, -1 sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

9 / 10

2.9 TAM.MAT

A tam sayısının başlangıç noktasına olan uzaklığı 5 birim, B tam sayısının başlangıç noktasına olan uzaklığı 3 birimdir.
Buna göre A ve B tam sayıları sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olabilir?

10 / 10

2.10 TAM.MAT

sayı doğrusu soru 10Yukarıda verilen sayı doğrusu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Your score is

The average score is 0%

0%

1
Created on By user6

MAT 2.UNİTE

HER  SORU 10.BUVAN

BAŞARILAR

1 / 10

1.1 MAT 

Basılı materyallerde kullanılan yazı karakterlerindeki harfin büyüklüğüne punto denir.
Yazı Karakteri
5 punto harf
6 punto harf
7 punto harf
8 punto harf
9 punto harf
10 punto harf
11 punto harf
12 punto harf
13 punto harf
14 punto harf
Eda Öğretmen 14 400 kelimeden oluşan bir düzyazı metnini 14 punto ile yazıyor. 36 sayfa tutan bu yazının puntosunu
büyyük bulup 12’yye indirdiğinde sayyfa sayyısının azaldığını ve her sayyfadaki ortalama kelime sayyısının 50 arttığını görüyyor.
Buna göre yazı 12 puntoya indirildiğinde metin toplam kaç sayfa tutmuştur?

2 / 10

1.2 MAT

6.Sınıf Tam Sayılar
“1250 TL Gelir” ifadesini gösteren tam sayı hangisidir?

3 / 10

1.3 MAT

-4 ile +3 arasındaki sayılar hangi seçenekte doğru gösterilmiştir?

4 / 10

1.4MAT

+5 ile +9 arasında kaç tane tam sayı vardır?

5 / 10

1.5 MAT

“0” sayısı hangi aralığa girmez?

6 / 10

1.6 MAT 

-49 < ..... < -40 sıralamasında yazılabilecek en büük tam sayı kaçtır?

7 / 10

1.7 MAT

(+1) + (+2) + (+3) toplama işleminin sonucu nedir?

8 / 10

1.8MAT

(-5) + (-3) + (-2) toplama işleminin sonucu nedir?

9 / 10

1.9 MAT

(-3) + (+3) toplama işleminin sonucu nedir?

10 / 10

1.10 MAT

(+20) +(-12) işleminin sonucu nedir?

Your score is

The average score is 50%

0%

0
Created on By user6

MAT 3.UNİTE

HER SORU.10.BUAN

BAŞARILAR

1 / 7

3.1 MAT

502,86 ondalık gösteriminin çözümlemesi aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 7

3.2 MAT

Yukarıda çözümlemesi verilen ondalık gösterimde
A + B + C toplamı kaçtır?

Question Image

3 / 7

3.3 MAT

Yukarıda çözümlemesi verilen ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir?

Question Image

4 / 7

3.4 MAT

Yukarıda çözümlemesi verilen ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir?

Question Image

5 / 7

3.6 MAT

7,205 ondalıklı sayısının çözümlenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 7

3.7 MAT

(4 . 10) + (5 . 1) + (7 . 0,01) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 7

3.9 MAT

Yukarıda çözümlemesi verilen ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir?

Question Image

Your score is

The average score is 0%

0%

0
Created on By user6

MAT 3.UN;TE ONDALIK

HER SORU 10.BUAN

BAŞARLILAR

1 / 10

3.1 ondalik.mat

25,172 ondalık kesrinin yüzde birler basamağına göre yuvarlanmış hali aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 10

3.2 ondalik .mat

3,7834 ondalık gösteriminin binde birler basamağına göre yuvarlanmış hali aşağıdakilerden hangisidir

3 / 10

3.3 ondalik.mat

6,372 ondalık gösteriminin onda birler basamağına göre yuvarlanmış hali aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 10

3.4 ondalik.mat

17,6K8 ondalık kesrinin yüzde birler basamağına göre yuvarlanmış şekli 17,69 olduğuna göre K harfi yerine aşağıdaki sayılardan hangisi gelir

5 / 10

3.5 ondalik.mat

2,75 ondalık gösteriminin birler basamağına yuvarlanmış hali K ve 5,453 sayısının yüzde birler basamağına yuvarlanmış hali M dir.
Buna göre K + M toplamı kaçtır?

6 / 10

3.6 ondalik.mat

3,7A ondalık gösteriminin onda birleri basamağına göre yuvarlanmış hali 3,7 ise A yerine kaç farklı rakam gelebilir?

7 / 10

3.7 ondalik.mat

4,72M ondalık gösteriminin birler basamağına yuvarlanmış hali 4,73 olduğuna göre M yerine aşağıdaki rakamlardan hangisi gelebilir?

8 / 10

3.8 ondalik.mat

   I. 5,78 → 5,8
  II. 2,863 → 2,8
III. 12,189 → 12,19
IV. 0,625 → 0,6

Yukarıda ondalık gösterimi verilen ondalıklı sayıların onda birler basamağına göre yuvarlanmış biçimleri yanlarına yazılmıştır. Bu yuvarlamalardan kaç tanesi doğrudur?

9 / 10

2.9 ondalik.mat

3,75 − 1,48 işleminin sonucu onda birler basamağına göre yuvarlandığında aşağıdaki ondalık sayılardan hangisi elde edilir?

10 / 10

3.10 ondalik.mat

Tam kısmına göre yuvarlanmış hali 3 olan ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Your score is

The average score is 0%

0%

0
Created on By user6

MAT ORAN 3.UNİTE

HER SORU 10.BUAN

BAŞARILAR

1 / 10

3.1 ORAN MAT

Bir araç 4 saatte 180 kilometre yol almaktadir. Bu aracın aldığı yolun zamana oranı nedir?

 

2 / 10

3.2 ORAN  .MAT

5 tanesi 8 TL olan kalemlerin 30 tanesi kaç TL dir? 

3 / 10

3.3 ORAN.MAT

 

Question Image

4 / 10

3.4 ORANÇMAT

0,81 ondalık sayısının çözümlenmiş hali hangisidir?

5 / 10

3.5 ORAN.MAT

Ondalık sayılarla ilgili verilen hangi ifade kesin yanlıştır?

6 / 10

3.6 ORAN.MAT

(5 x 10) + (2 x 1) + (5 x 0,01) çözümlenmiş şekliyle verilen ondalık sayı hangisidir?

7 / 10

3.7 ORAN.MAT

20 lt lik bir teneke zeytinyağı 0,5 lt lik şişelere dolduruluyor.kaç tane şişe kullanılmıştır?

8 / 10

3.8 ORAN.MAT

Ali Öğretmen tanesi 1,5 TL den 5 tane kalem almıştır. Ödemede 10 TL verdiğine göre kaç TL para üstü almalıdır?

9 / 10

3.9 ORAN.MAT

243,78 : 10 bölme işleminin sonucu nedir?

10 / 10

3.10 ORAN .MAT

6700 : 1000 bölme işleminin sonucu nedir?

Your score is

The average score is 0%

0%

1
Created on By user6

mat 4 unite

her soru 10.buan

başarılar

1 / 10

4.1 MAT

"Bir sayının 2 katının 3 fazlası" ifadesinin cebirsel olarak ifade edilişi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

2 / 10

4.2 MAT

Aşağıdakilerden hangisi bir cebirsel ifade değildir?

3 / 10

4.3 MAT

"Bir kümesteki tavukların sayısının 7 katının 3 eksiği" tümcesinin cebirsel ifade olarak gösterimi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

4 / 10

4.4 mat

Yukarıda verilen ABC üçgeninin çevresini ifade eden cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Question Image

5 / 10

4.5 mat

"40 dakikalık bir sınavda kalan süre" tümcesinin cebirsel olarak ifade edilişi aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 10

4.6 mat

"3x – 4" cebirsel ifadesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

7 / 10

4.7 mat

Aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

8 / 10

4.8 mat

2x – 6 cebirsel ifadesinin x=7 için alacağı değer kaçtır?

9 / 10

4.9 mat

"Bir kümesteki tavukların sayısının 2 eksiğinin 4 katı" tümcesinin cebirsel ifade olarak karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 10

4.10 mat

27 – m + 4 cebirsel ifadesinin m=5 için alacağı değer kaçtır?

Your score is

The average score is 30%

0%

0
Created on By user6

MAT 4.BERİSEL

HER SORU 10.BUAN

BAŞARILAR

 

1 / 10

4.1 cebirsel mat

2 - 4 - 6 - 8 - 10 … şeklindeki sayı dizisinin kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 10

4.2 cebirsel mat

3n kurallı sayı dizisinin üçüncü terimi kaçtır?

3 / 10

4.3 berisel mat 

Hangi sayı dizisinin kuralı n+1 dir?

4 / 10

4.4 berisel mat 

2k + 5 cebirsel ifadesinin cümlesi hangisi olabilir? 

5 / 10

4.5 berisel mat

Aşağıda modeli verilen cebirsel ifade hangisidir?

Question Image

6 / 10

4.6 berisel mat

Aşağıdaki modele ait cebirsel ifadenin cümlesi hangisidir?

Question Image

7 / 10

4.7 berisel mat 

25 – 4a cebirsel ifadesinin a = 3 için değeri kaçtır?

8 / 10

4.8 berisel mat

2a + 2 ile 3a + 4 cebirsel ifadelerinin toplamı nedir? 

9 / 10

4.9 berisel mat

3x – 5 ile 7x + 12 cebirsel ifadelerinin toplamı nedir? 

10 / 10

4.10 berisel mat

(x + 4) – (x + 4) çıkarma işleminin sonucu kaçtır? 

Your score is

The average score is 0%

0%

0
Created on By user6

MAT 4 VERİ İŞLEME

HER SORU 10.BUAN

BAŞARILAR

1 / 10

4.1 VERİ İŞLEME MAT

Renklerin insan duyguları üzerindeki etkisini araştıran bir araştırmacı aşağıdaki hangi soruyu kullanırsa konu ile ilgili anket sorusu oluşturmuş olur?

2 / 10

4.2 VERİ İŞLEME MAT

Hangisi istatistikte kullanılan araştırma yöntemlerinden değildir?

3 / 10

4.3 VERİ İŞLEME MAT

İnsanların diş fırçalama alışkanlığı üzerine araştırma yapılmak isteniyor. Aşağıdaki hangi soru konu ile ilgili olamaz?

4 / 10

4.4 VEİ İŞLEME MAT

Tablo : Okul Basketbol Takımının İki Maçtaki Atışlar

Yukarıdaki ikili sıklık tablosuna göre verilen bilgilerden hangisini söyleyebiliriz?

Question Image

5 / 10

4.5 VERİ İŞLEME MAT

Tablo : Öğrencilerin Ayakkabı Numaraları

Yukarıdaki ikili sıklık tablosundaki boşluklara aşağıda verilen sayıları doğru şekilde yerleştirdiğimizde hangi seçenek açıkta kalır?

Question Image

6 / 10

4.6 VERİ İŞLEME MAT

Yukarıda bir araba galerisinde 2010 yılından 2014 yılına kadar satılan binek ve ticari araçların sayıları ikili sütun grafiğinde gösterilmiştir.
Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Question Image

7 / 10

4.7 VERİ İŞLEME MAT

Ankete katılan kız öğrencilerin toplam sayısı kaçtır?

8 / 10

4.8 VERİ İŞLEME MAT

Ankete katılan toplam öğrenci sayısı kaçtır?

9 / 10

4.9 VERİ İŞLEME MAT

Erkek öğrencilerin en az sevdiği müzik türü nedir?

10 / 10

4.10 VERİ İŞLEME MAt

I. dönem matematik yazılıları sırasıyla 60, 72 ve 84 olan öğrencinin ortalama notu kaçtır?

Your score is

The average score is 0%

0%