fbpx

FEN BİLİMLERİ 1.ünite

4
Created on By user5

FEN BİLİMLERİ 1.Ünite 1.Test

Güneş’in Yapısı ve Özellikleri ile ilgili 11 soluluk bir test

1 / 11

fen 2.1

• Sıcak gazlardan oluşan orta büyüklükte bir yıldızdır.
• Çevresine ısı ve ışık yayar.
• Yeryüzündeki yaşamın kaynağıdır.
Yukarıda verilen bilgiler, hangi gök cismine aittir?

2 / 11

fen 2.2

Mehmet Öğretmen, öğrencilerinden Güneş’in ve Dünya’nın
büyüklüklerini karşılaştıracakları bir cümle kurmalarını
istiyor.
Buna göre hangi cümle doğru bir karşılaştırma içerir?

3 / 11

fen 2.3

Güneş’e baktığımızda gözlerimizin zarar görmemesi
için aşağıdaki aletlerden hangisini kullanmalıyız?

4 / 11

fen 2.4

Verilen tanılayıcı dallanmış ağaçta yukarıdaki ifadeden
başlanarak “Doğru (D)” ya da “Yanlış (Y)” yönünde
ilerlenirse, kaç numaralı çıkışa ulaşılır?

Question Image

5 / 11

fen 2.5

Aşağıdaki görselde Güneş’ten bir kesit verilmiştir.

Bu görselle ilgili,
I. Güneş’in de tıpkı Dünya gibi katmanlardan oluştuğunu
göstermektedir.
II. Görseldeki katmanların farklı renkte olması sıcaklıklarının
da farklı olacağı anlamına gelebilir.
III. Yüzeyde görülen gaz fışkırmaları, yüzey sıcaklığının
Güneş’in merkezindeki sıcaklıktan daha fazla
olduğunu kanıtlar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 

Question Image

6 / 11

fen 2.6

Astronomi alanında kullanılan ilk teleskobu icat eden
ve Güneş’in kendi ekseni etrafında dönme hareketi
yaptığı sonucuna ulaşan bilim insanı kimdir?

7 / 11

fen 2.7

Günümüzde bilimin ulaştığı bilgilere göre, Güneş’te
ortaya çıkan ısı ve ışığın kaynağı hangi iki maddedir?

8 / 11

fen 2.8

Aşağıdaki öğrencilerden hangisi Güneş’in özellikleri
ile ilgili yanlış bir bilgi vermiştir?

9 / 11

fen 2.9

(.....) Dünya'ya en yakın yıldızdır.
(.....) Dünya'dan daha büyüktür.
(.....) Kendi etrafında dönüşü sonucu mevsimler oluşur.
(.....) Dünya'nın etrafında döner.
Güneş ile ilgili verilen yukarıdaki ifadelerin başındaki
boşluklara ifadelerin doğru “D” ya da yanlış “Y” olduğu
yazılırsa hangi seçenekteki sıralama elde edilir?

10 / 11

fen 2.10

Güneş kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döner.
Diğer bir ifadeyle saat yönünün tersine dönmektedir.
Verilen bilgiye göre Güneş’in dönme yönü hangi seçenekte
doğru verilmiştir?

11 / 11

fen 2.11

Güneş oldukça büyük bir gök cismi olmasına rağmen
Dünya’dan bakıldığında küçük görünür.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Your score is

The average score is 27%

0%

2
Created on By user5

FEN BİLİMLERİ 1. Ünite 2.Test

Fen Bilimleri Güneş, Dünya ve Ay ile ilgili 10 soruluk bir test

1 / 10

fen 3.1

Ay Dünya’nın doğal uydusudur. Hem kendi ekseni etrafında dönme hem de Dünya’nın etrafında dolanma hareketi yapar. Ancak Dünya’dan her zaman Ay’ın aynı yüzü görünür. Diğer yüzü, Ay’ın karanlık yüzü olarak adlandırılır.

Ay’ın karanlık yüzünü göremememizin nedeni nedir?

2 / 10

fen 3.2

Ay' a ilk ayak basan Neil Armstrong' a ait ayak izi günümüze kadar bozulmadan ulaşmıştır. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?

3 / 10

fen 3.3

Ay, Dünya etrafındaki dolanımını ve kendi etrafındaki dönüşünü yaklaşık 27,3 günde tamamlar.

Bu sürelerin eşit olması Ay ile ilgili aşağıdaki olaylardan hangisine sebep olur ?

4 / 10

fen 3.4

Ay ve Dünya hem kendi etraflarında dönme hareketi, hem de Güneş etrafında dolanma hareketi yaparlar. Dünya kendi ekseni etrafındaki dönme hareketini 1 günde tamamlarken, Güneş etrafındaki dolanma hareketini 365 gün 6 saatte tamamlar. Ay ise hem dönme hem de dolanma hareketini 27,3 günde tamamlar.

Ay ve Dünya hem kendi etraflarında dönme hareketi, hem de Güneş etrafında dolanma hareketi yaparlar. Dünya kendi ekseni etrafındaki dönme hareketini 1 günde tamamlarken, Güneş etrafındaki dolanma hareketini 365 gün 6 saatte tamamlar. Ay ise hem dönme hem de dolanma hareketini 27,3 günde tamamlar.

Yukarıdaki şekilde Güneş, Dünya ve Ay’ın dönme ve dolanma yönleri verilmiştir.

 

Şekildeki konumları başlangıç noktası alınırsa Ay 10 tam tur attığında Dünya yaklaşık olarak hangi konumda bulunur?

5 / 10

fen 3.5

Aşağıda 2018 Aralık ayına ait Türkiye’de gözlemlenen Ay’ın evreleri tablosu ve Ay’ın Dünya etrafındaki dolanımı sırasında bulunduğu konumlar numaralanarak verilmiştir.

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

6 / 10

fen 3.6

 • Çekim kuvveti, Dünyanın çekim kuvvetinden daha küçüktür.
 • Atmosferi olmadığı için hava olayları görülmez.
 • Yüzeyinde kayalıklar, vadiler, dağlar bulunur.

Özellikleri verilen gök cismi aşağıdakilerden hangisidir ?

7 / 10

fen 3.7

 1. Kütlesi küçük olduğu için çekim kuvveti de azdır.
 2. Doğal bir ışık kaynağıdır.
 3. Yüzeyinde su ve toprak yoktur.
 4. Atmosferi yok denecek kadar ince olduğu için gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı fazladır.

Yukarıda Ay ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?

8 / 10

fen 3.8

" Ay yüzeyine çarpan meteorların oluşturduğu çukurdur. "  

Yukarıda açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir ?

9 / 10

fen 3.9

" Güneş'in çapı, Ay'ın çapından yaklaşık 450 kat daha büyüktür. Ancak Dünya'dan bakıldığında Ay, Güneş kadar büyük görünmektedir. " 

Verilenlere göre, Dünya'dan bakıldığında Ay'ın ve Güneş'in yaklaşık olarak aynı büyüklükte görünmelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?

10 / 10

fen 3.10

İlk dördün evresinde bir hafta sonra _______ evresi gerçekleşir.

Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir ?

Your score is

The average score is 40%

0%

2
Created on By user5

FEN BİLİMLERİ 1.Ünite 3.Test

Güneş, Dünya ve Ay ile ilgili 10 soruluk bir test

1 / 10

fen 4.1

" Ay'ın kendi etrafında dönme hızıyla, Dünya etrafında dolanma hızı birbirine eşittir. "

Bu durum aşağıdaki olaylardan hangilerine neden olur ?  

2 / 10

fen 4.2

Şekilde Güneş, Dünya ve Ay'a ait görsel verilmiştir.

Görsele bakılarak,

 1. Bazı evrelerde Ay, Güneş'e Dünya’dan daha yakındır.
 2. Ay, Dünya çevresinde saat yönünde dolanmaktadır.
 3. Ay'ın değişik şekillerde görülmesinin sebebi Dünya etrafında dolanmasıdır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir ?

3 / 10

fen 4.3

" Ay, 1 yılda 12 kez dolunay evresinde olur. Bu nedenle " 1 yıl 12 aydır " denir. "

Buna göre dolunayı yaşadığı yılda 3. kez gören biri 5. kez gördüğünde aşağıdaki aylardan hangisini yaşamaktadır ?

4 / 10

fen 4.4

Her akşam Ay'ı gözlemleyen Volkan, zaman zaman Ay'ın farklı şekilde göründüğünü fark ediyor.

Volkan'ın Ay'ı farklı şekillerde görmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir ?

5 / 10

fen 4.5

Dünya'nın Güneş etrafındaki dolanma hareketi sonucunda ;

 1. Mevsimler
 2. 1 yıl
 3. Gece ve gündüz

Yukarıda verilen maddelerden hangileri meydana gelmektedir ? 

6 / 10

fen 4.6

Şekildeki grafikte K, L ve M arasındaki büyüklük ilişkisi Güneş, Dünya ve Ay’ı temsil etmektedir.

 

Buna göre, K, L ve M ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

7 / 10

fen 4.7

Öğrencinin ödev için hazırladığı şekildeki modelde Güneş, Dünya ve Ay kendi etraflarında; Dünya ve Ay,Güneş etrafında ok yönünde dönmektedir. Öğretmeni modelde hata olduğunu söylemiştir.

 

Buna göre modelin doğru olması için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

8 / 10

fen 4.8

Öğretmen tahtaya Ay’ın evrelerini yukarıdaki gibi çizmiş ve birini unuttuğunu fark etmiştir.

 

Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin çizmeyi unuttuğu evredir ?

9 / 10

fen 4.9

Güneş’e bakmak için,

araçlardan hangileri kullanılmalıdır ?

10 / 10

fen 4.10

Dünya, Güneş sisteminde yaşam olduğu bilinen tek gezegendir. Bunun en önemli sebebi Güneş enerjisidir. Ancak insanlar Güneş enerjisini doğrudan kullanamazlar. Bitkiler Güneş enerjisini insanların kullanabileceği enerjiye çevirirler. Çevrilen enerjiyi insan ve hayvanlar besinle alırlar. Bitkiler suyu kullanarak atmosfere oksijen gazı verirler. Dünya’nın atmosferinin olması canlıların oksijen gazını almasını sağlar. Buna göre,

 1. Güneş enerjisi,
 2. Bitkinin yaşaması için gerekli suyun olmaması,
 3. Dünya gibi atmosferinin olmaması,

ifadelerinden hangileri Ay’da yaşam olmadığını kanıtlar ?

Your score is

The average score is 20%

0%