fbpx

1.ders

1
Created on By user5

Sosyal bilgiler 1.test

5.sınıf sosyal bilgiler İnsanlar, Yerler ve Çevreler testi

10 soruluk bir test

 

1 / 10

sosyal 1.1

Fiziki haritalarda yükselti ve derinlik basamaklarını ifade
etmek için farklı renkler kullanılır.
Mavi renk: Bir yerin deniz seviyesine göre derinliğini gösterir.
Deniz seviyesinden aşağılara inildikçe mavi renk koyulaşır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi mavi renk ile gösterilir?

2 / 10

sosyal 1.2

Aşağıdakilerden hangisi yeryüzü şekillerinin yapısını,
dağılışını ve yükseltilerini gösteren haritalardır?

3 / 10

sosyal 1.3

• Karalar üzerinde bulunan çukurlara suların birikmesiyle
oluşan yer şeklidir.
• Yeryüzünün, çevresine göre yüksek olan ve oldukça
geniş bir alana yayılan bölümleridir.
• Çevresine göre alçakta kalan geniş düzlüklerdir.
Yukarıda verilen tanımlar ile aşağıdaki seçenekler
eşleştirildiğinde hangi seçenek dışarıda kalır?

4 / 10

sosyal 1.4

Türkiye fiziki haritası incelendiğinde doğusunda kahverengi
tonunun daha fazla kullanıldığı görülür.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 10

sosyal 1.5

Aşağıdakilerden hangisi insanların yoğun olarak
yaşadığı yerler arasında gösterilemez?

6 / 10

sosyal 1.6

• Yazlar sıcak ve kurak geçer.
• Kış ayları ılık ve yağışlıdır.
• Bitki örtüsü maki olarak adlandırılan çalılıklardır.
Buna göre yukarıda özellikleri verilen iklim tipi aşağıdakilerden
hangisidir?

7 / 10

sosyal 1.7

Bitki örtüsü genellikle ormandır. Bu nedenle özellikle kırsal
kesimdeki evlerin yapı malzemesi ahşaptır.
Buna göre ahşap yapıların aşağıdaki iklim türlerinden
hangisinde daha yaygın olması beklenir?

8 / 10

sosyal 1.8

Turunçgiller kış aylarında sıcaklığın çok düştüğü yerlerde
yetişemez. Kışların ılık geçtiği yerlerde yetiştirilir.
Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkili
olduğu söylenir?

9 / 10

sosyal 1.9

Olumsuz hava şartları aşağıda verilen ekonomik faaliyetlerden
hangisi üzerinde en az etkilidir?

10 / 10

sosyal 1.10

Aşağıdakilerden hangisi yerleşmeye elverişli yerlerden
biri değildir?

Your score is

The average score is 20%

0%

0
Created on By user7

sosyal bilgiler 2.test

Birey ve Toplum ile ilgili 12 soruluk bie test

1 / 11

sosyal 5.2.1

Meryem haftasonu ailesiyle göl kenarına pikniğe giderken yol kenarlarına bırakılan çöplerin kokusunu aldı. Göle
yaklaştıkça koku artıyordu ve çok rahatsız edici bir hal
almıştı. Bu durum karşısında çok üzüldü. Aklına sosyal
bilgiler dersinde öğretmeninin anlattıkları geldi. Belediyeye bu konu ile ilgili bir dilekçe yazdı.
Buna göre sosyal bilgiler dersinin Meryem’e katkısı
aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 11

sosyal 5.2.2

Ortak bir amaç için bir araya gelen, en az iki veya daha
fazla kişiden oluşan, aralarında ilişki ve işbirliği bulunan
topluluğa “grup” denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi grup değildir?

3 / 11

sosyal 5.2.3

I. Savaşlar,
II. Doğal afetler,
III. Yoksulluk
Yukarıdaki durumlardan hangileri çocukların barınma, beslenme ve eğitim gibi haklarını kullanmalarına
engel olabilir?

4 / 11

sosyal 5.2.4

Buse, okuluna yürüyerek gitmektedir. Fakat trafiğin yoğun olduğu ve yaya geçidinin olmadığı caddede karşıdan
karşıya geçerken sıkıntı yaşamaktadır. Bu durum aynı
zamanda sürücülerede sıkıntı oluşturmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

5 / 11

sosyal 5.2.5

Sosyal bilgiler dersi, demokratik değerleri benimseyen,
içinde yaşadığı topluma uyum sağlayan ve toplumun sorunlarına duyarlı, hak ve sorumluluklarını bilen bireyler
yetiştirmeyi amaçlar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler
dersinin amaçlarından değildir?

6 / 11

sosyal 5.2.6

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde çocuk haklarıyla
ilgili yanlış bilgi verilmiştir?

7 / 11

sosyal 5.2.7

I. Mahallede maç yapan çocuklar
II. Otobüs durağında bekleyen kişiler
III. İzcilik kulübüne katılan öğrenciler
IV. Sokakta gezen insanlar
Yukarıda verilenlerden hangileri gruptur?

8 / 11

sosyal 5.2.8

Buna göre Ahmet’in aile içerisindeki rolü aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Question Image

9 / 11

sosyal 5.2.9

Aşağıdakilerden hangisi grupla birlikte yaptığımız bir
davranış değildir?

10 / 11

sosyal 5.2.10

l. Ders çalışmak
ll. Kamp kurallarına uymak
lll. Güvenliği sağlamak
Yukarıda verilen davranışlar sırası ile hangi rollere aittir?

11 / 11

sosyal 5.2.11

Trafik kazası ile ilgili yapılan yorumlara bakıldığında
aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Question Image

Your score is

The average score is 0%

0%

0
Created on By user7

sosyal bilgiler 3.test

Birey ve Toplum ile ilgili 10 soruluk bir test

1 / 10

sosyal 3.1

Hasan bey ve oğlu Yamaç,televizyonda Galatasaray - Fenerbahçe futbol maçını izlediler. Evin annesi maça ilgi
duymadığı için internetten dizi izledi.
Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır ?

2 / 10

sosyal 3.2

“Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde yaşayan mevsimlik tarım işçisi, 7 çocuklu Ahmet ve Hatice çiftinin altıncı çocukları
olan Halime, bedensel engelli olarak doğdu. Bacakları tutmayan ve ellerini tam olarak kullanamayan çocuklarının
iyileşmesi için mücadele eden aile, yetkililerin de desteğiyle kızlarının ameliyat olmasını sağladı. Geçirdiği
operasyonlara rağmen şifa bulamayan kızları için fedakârlıktan vazgeçmeyen anne Hatice Hanım, titizlikle hazırladığı
kızını sırtında taşıyarak her gün evlerine yaklaşık 700 metre mesafedeki okula bırakıyor. Fedakâr anne,
öğretmenlerinin yakından ilgilendiği kızını okul çıkışında da aynı şekilde evine getiriyor.”
Verilen haber metninde çocukların;
1. Eğitim
2. Barınma
3. Beslenme
haklarından hangilerinin karşılanmasındaki zorluklardan bahsedilmektedir ?

3 / 10

sosyal 3.3

Muhammet ülkesinde yaşanan savaşta anne ve babasını kaybetmiş, yaşadığı ev tahrip olmuştur. Düzenli
beslenemediği için sağlık sorunları da ortaya çıkmıştır. On yaşında olmasına rağmen okula devam edememektedir.
Ülkesinde güvenli bir ortam olmadığı için arkadaşları ile birlikte sokağa çıkamamakta ve oyun oynayamamaktadır.
Paragrafa göre Muhammet’in,
1. Eğitim
2. Beslenme
3. Seyahat etme
4. Oyun oynama
haklarından hangilerinin kısıtlandığı söylenebilir ?

4 / 10

sosyal 3.4

4
Ayşe haftasonu ailesiyle pikniğe giderken yol kenarlarına bırakılan çöplerin kokusunu aldı. Piknik alanına yaklaştıkça
koku artıyordu ve çok rahatsız edici bir hal almıştı. Bu durum karşısında çok üzüldü. Aklına sosyal bilgiler dersinde
öğretmeninin anlattıkları geldi. Belediyeye bu konu ile ilgili bir dilekçe yazdı.
Buna göre sosyal bilgiler dersinin Ayşe' ye katkısı aşağıdakilerden hangisidir ?

5 / 10

sosyal 3.5

Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin bazı maddeleri şunlardır:
 18 yaşına kadar her insan çocuk sayılır.
 Çocukları ilgilendiren her türlü konuda çocuğun yararı gözetilir.
 Çocuklar düşüncelerini özgürce açıklama hakkına sahiptir.
 Hiçbir çocuğun özel hayatına, bedenine keyfi olarak müdahalede bulunulamaz.
Bu maddelere göre Çocuk Hakları Sözleşmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir ?

6 / 10

sosyal 3.6

Selim, 5. sınıf öğrencisidir. Maddi durumları iyi olmadığı için babası Selim'i okuldan alıp oto tamircisinin yanında
çalışması için sanayiye göndermiştir. Fakat dersleri iyi olan Selim okula gitmek istemektedir.
Buna göre Selim'in;
1. Çocuklar ihtiyaçlarına, ilgilerine ve yeteneklerine uygun kalitede bir eğitim görme hakkına sahiptir.
2. Çocuklar kendilerini ilgilendiren bütün konu ve sorunlarda düşüncelerini söyleme, karara katılma hakkına sahiptir.
3. Çocuklar savaşta ve sığınmacı durumlarda özel olarak korunma hakkına sahiptir.
haklarından hangileri ihlal edilmiştir ?

7 / 10

sosyal 3.7

Cemil Bey'in sağlık sorunlarından dolayı tayini İstanbul'a çıkmıştı. Oğlu Berke ve eşi ile yeni bir şehre uyum sağlama
konusunda heyecanlıydılar. Berke annesine yeni arkadaşlar edinip edinmeyeceğini sorduğunda annesi “Bunun
zamanla olacağını beklemesi gerektiğini” söyledi.
Bu metinde olayların çok boyutluluğu incelenirken yukarıda numaralandırılmış cevaplanması gereken
sorulardan hangilerine değinilmiştir ?

Question Image

8 / 10

sosyal 3.8

5/C sınıfında okuyan Sibel yaşadığı şehrin Akdeniz İklimi kuşağında olduğunu, mevsimlere göre yağış ve sıcaklık
durumunu Sosyal Bilgiler dersinde öğrendi.
Buna göre Sosyal Bilgiler dersinin Sibel'e katkısı aşağıdakilerden hangisidir ?

9 / 10

sosyal 3.9

Bir toplumun duygu, düşünce ve yaşayışını yansıtan maddi ve manevi değerlerin tümüne kültür denir. Buna göre
aşağıdakilerden hangisi kültürel değerlerden olamaz?

10 / 10

sosyal 3.10

Okulumuzda her yıl yapılan öğrenci temsilcisi seçimlerine katılıyoruz. Bu seçimlerde aday arkadaşlarımız, gerek
yaptıkları konuşmalar gerekse hazırladıkları pankart ve broşürlerle yapacakları faaliyetler hakkında bize bilgiler
veriyor. Biz de bu bilgilerden yararlanarak, kime oy vereceğimizi belirleyip seçimimizi yapıyoruz.
Bu faaliyetin, Sosyal Bilgiler dersinin amaçlarından olan hangi davranışı kazandırdığı söylenebilir ?

Your score is

The average score is 0%

0%